04 lipca 2012 ~ Możliwość komentowania Nabór dzieci i młodzieży do projektu „Godzina Zdrowia” w Katowicach została wyłączona

Nabór dzieci i młodzieży do projektu „Godzina Zdrowia” w Katowicach

*

Zamykamy powoli listę osób chętnych do udziału w projekcie „Godzina Zdrowia” (opis w zakładce Projekty) realizowanym w Katowicach. Pozostały 2 miejsca wolne oraz 4 na liście rezerwowej. Rodzice zainteresowaniu udziałem dziecka w projekcie musza posiadać:

  • diagnozę medyczną dziecka (F 84.5)
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
  • zaświadczenie pediatry lub lekarza I kontaktu o dobrym stanie zdrowia dziecka i braku przeciwwskazań do uprawiania sportów,
  • zaświadczenie od ortopedy z wynikiem konsultacji i zaleceniami,

Ponadto do dokumentacji dołączają oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, zgodę rodzica na udział w projekcie jego dziecka, informacje o dziecku (otrzymują 3 pliki do wypełnienia po zgłoszeniu dziecka do projektu) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (lub opinię z poradni pp lub opinia psychologa/wychowawcy – we wrześniu).

Comments are closed.