02 lipca 2012 ~ Możliwość komentowania Obóz dla dzieci z zespołem Aspergera w Jurze krakowsko-częstochowskiej została wyłączona

Obóz dla dzieci z zespołem Aspergera w Jurze krakowsko-częstochowskiej

*

W pierwszej połowie sierpnia 2012 Stowarzyszenie organizuje obóz wspinaczkowy dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera.

Wspinaczka skałkowa to nowatorska metoda pracy z osobami z zaburzeniami autystycznymi. Osoby te zazwyczaj mają ograniczone możliwości korzystania z aktywnych form spędzania czasu oraz kontaktu z innymi ludźmi. Wspinaczka, jako jedyna z dyscyplin, niesie ze sobą potężną dawkę przeżyć emocjonalnych. Pokonywanie barier, związanych z psychofizycznym ograniczeniem, pozwala na uwierzenie we własne siły.

Sukces, osiągnięty po wejściu na szczyt, jest dla osoby niepełnosprawnej niezapomnianym przeżyciem i ogromną przygodą. Specyfika wspinania polega na aktywności ruchowej, niesie również ze sobą radość, odprężenie, rozładowanie stresów i agresji.

Doświadczenia płynące ze wspinaczki skałkowej mogą stać się źródłem satysfakcji i wzmocnienia poczucia własnej wartości. Spędzanie czasu w środowisku akceptującym, pełnym wyrozumienia a jednocześnie stawiającym wyzwania, pogłębia to uczucie. Wzmacnia wiarę we własne możliwości. Jest doświadczeniem oddziałującym terapeutycznie na nieprawidłowości w przebiegu interakcji społecznych (Fundacja Domin).

2012 Lista zamknięta – na rok 2013 zapisuj się już w październiku 2012.

Comments are closed.