18 września 2012 ~ Możliwość komentowania Nabór do projektu „Ukryta niepełnosprawność” zakończony została wyłączona

Nabór do projektu „Ukryta niepełnosprawność” zakończony

*

Nabór do projektu szkoleniowego „Ukryta niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne” finansowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej został zakończony.

„Ukryta niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne” to całodniowe szkolenie dla rodziców, wolontariuszy oraz specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami autystycznymi z terenu województwa mazowieckiego. Szkolenie obejmuje wykład multimedialny, warsztat oraz część praktyczną. Ma na celu zapoznanie uczestników z metodami i możliwościami integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej oraz zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowaniu nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Comments are closed.