15 października 2012 ~ Możliwość komentowania Szkolenie na temat zespołu Aspergera została wyłączona

Szkolenie na temat zespołu Aspergera

*

Zapraszamy wszystkie osoby, które zgłosiły się na szkolenie „Ukryta Niepełnosprawność na dodatkowe szkolenie na temat zespołu Aspergera w dniu 27 października 2012.

Prowadzący: Pedagog specjalny, członek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera ,,Nie-Grzeczne Dzieci”

Forma: wykład/warsztat z prezentacją multimedialną

Liczba godzin: 5 h dydaktycznych,

Tematyka: Dzieci z zespołem Aspergera – jak je zrozumieć, jak pomoc im prawidłowo funkcjonować w szkole, jak wspomagać ich rozwój społeczny, jak sobie z nimi radzić.

Program:

 • Charakterystyka zespołu Aspergera, kryteria diagnostyczne, etiologia, częstotliwość występowania
 • Teorie psychologiczne wyjaśniające funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera
 • Deficyty związane z zespołem Aspergera i wynikające z nich problemy, których doświadczają dzieci w procesie edukacji
 • Różne oblicza zespołu Aspergera
 • Warsztaty „jak dziecko z zespołem Aspergera postrzega świat”
 • Wskazówki dla nauczycieli, jak pomóc dzieciom z zespołem Aspergera zdobywać wiedzę i umiejętności szkolne:
 • organizacja zajęć lekcyjnych i otoczenia dziecka
 • dobór odpowiednich metod i form nauczania, pomocy dydaktycznych
 • motywowanie dziecka do pracy
 • wymagania edukacyjne
 • sprawdzanie i ocenianie wiedzy i umiejętności
 • Wspomaganie społecznego rozwoju dzieci z zespołem Aspergera:
  • integrowanie z klasą
  • wspieranie w kontaktach z rówieśnikami
  • rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji, współpracy, wyrażania emocji,
  • określania potrzeb, szukania pomocy

oraz dodatkowa 6 godzina dla rodziców „ Wskazówki dla rodziców”:

 • „nie-grzeczne dziecko”  w systemie oświaty
 • orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej i orzeczenie o niepełnosprawności
 • subwencja oświatowa
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • turnusy rehabilitacyjne
 • wyjazdy sanatoryjne
 • inne świadczenia
 • czego mogę wymagać lub nie od szkoły – wymogi edukacyjne, indywidualny      program nauczania, realizacja zaleceń, rewalidacja
 • terapia – ale jaka ?
 • jak zorganizować otoczenie dziecka w domu  ?
 • narzędzia pracy – czy ja również mogę je przygotować ?
 • terapia komunikacji –  czyli moje dziecko mówi, ale nie rozmawia
 • czas wolny – szansa czy utrapienie ?
 • rola osób trzecich z otoczenia dziecka z zespołem Aspergera w procesie ich         wszechstronnego rozwoju – babciu i dziadku zapraszamy na szkolenie !

Czas i miejsce zostaną przekazane w mailu. Wpłaty na konto Stowarzyszenia.

Comments are closed.