05 listopada 2012 ~ Możliwość komentowania IPET dla ucznia z zespołem Aspergera została wyłączona

IPET dla ucznia z zespołem Aspergera

*

Forma: wykład z elementami warsztatu

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych

Plan zajęć:

Wstęp

 • Uwarunkowania prawne oraz zadania osób wchodzących w skład zespołów
 • Konieczność pedagogicznej diagnozy ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie szkoły

Wielospecjalistyczna diagnoza potrzeb ucznia

 • Interpretowanie danych zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i innych dokumentów ucznia
 • Narzędzia diagnozy pedagogicznej dostępne na terenie szkoły – prezentacja metod
 • Diagnoza funkcjonowania ucznia na poszczególnych przedmiotach

Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno–Terapeutycznych (IPET)

 • Charakterystyka Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
 • Prezentacja proponowanych form dokumentacji
 • Omówienie przykładowego IPET-u

Część warsztatowa

 • Tworzenie własnych IPET w oparciu o dokumentację ucznia znanego nauczycielom
 • Konsultacja stworzonych programów

Ewaluacja IPET-u i rozwiązania praktyczne:

 • Dokumentowanie pracy z uczniem ze Specjalnym Potrzebami Edukacyjnymi
 • Współpraca zespołu z rodzicami
 • Dokonywanie ewaluacji i nanoszenie poprawek do programów
 • Gdzie szukać pomocy i informacji

Zgłoszenia ciągłe na adres asperger@wp.pl w tytule „Szkolenie – IPET”. Możliwość przyjazdu szkoleniowca na miejsce.

Comments are closed.