06 listopada 2012 ~ Możliwość komentowania Projekt wolontariatu koleżeńskiego została wyłączona

Projekt wolontariatu koleżeńskiego

*

Zapraszamy rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera do zapoznania się z projektem wolontariatu koleżeńskiego.

Wolontariat koleżeński Mary i Max to nowatorski projekt, którego celem jest umożliwienie osobom z zespołem Aspergera nawiązanie nowych, satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami. Na podstawie informacji uzyskanych z formularza internetowego oraz indywidualnych rozmów staramy się dobrać uczestników i wolontariuszy w pary, biorąc pod uwagę ich miejsce zamieszkania, wspólne zainteresowania, a także wiek i płeć. Projekt polega na regularnych spotkaniach tak dobranych osób przez okres około 8 miesięcy. Początkowo odbywają się one w domu uczestnika, a w późniejszym okresie mogą obejmować wspólne wyjścia, na przykład do kina, na basen czy koncert. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia (i bezpieczeństwo) biorących udział w Projekcie. Zarówno wolontariusze, jak i uczestnicy i ich rodziny mogą liczyć na wsparcie podczas całego czasu trwania Projektu (por. niżej).

Dla kogo przeznaczony jest Projekt?

W pierwszej edycji Wolontariatu Koleżeńskiego biorą udział dwie grupy młodzieży:

  • uczestnicy – osoby z zespołem Aspergera w wieku 13-18 lat, mieszkające w Warszawie
  • wolontariusze – osoby w wieku 15-19 lat, uczniowie warszawskich liceów i techników

W przyszłych edycjach planujemy rozszerzyć zasięg Projektu na inne rejony kraju, inne grupy wiekowe i grupy osób wykluczonych.

Idea zorganizowania nieformalnej, wspierającej relacji między dwoma osobami, z których jedna jest zagrożona wykluczeniem społecznym, narodziła się ponad 100 lat temu w Nowym Jorku, gdzie powstał pierwszy program o nazwie Big Brothers Movement (odpowiednik polskiego programu „Starszy Brat, Starsza Siostra”). Bezpośrednią inspiracją dla naszego Projektu była jednak działalność brytyjskiej organizacji o nazwie National Autistic Society, która od lat aranżuje wiele form wolontaryjnego wsparcia osób z autyzmem. Jedną z nich jest tzw. buddying (dosł. „kumplowanie się”), której podstawowym wyróżnikiem jest niewielka różnica wieku między osobami i najbardziej nieformalny, koleżeński charakter ich relacji. Buddying może działać w ramach szkoły, uniwersytetu, sąsiedztwa czy innej grupy rówieśniczej. Właśnie tę formę wolontariatu postanowiliśmy rozpowszechnić w naszym kraju.

Wszystkie informacje na temat terminów, warunków i organizacji Projektu można znaleźć na stronie: www.wolontariat.ukrytypotencjal.org

Comments are closed.