19 maja 2015 ~ Możliwość komentowania Podaj dalej – sztafeta wiedzy została wyłączona

Podaj dalej – sztafeta wiedzy

*

Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunką/em dziecka z zespołem Aspergera (lub autyzmem wysokofunkcjonującym), jego nauczycielką/em, psycholożką/giem w poradni, pracowniczką/kiem ośrodka pomocy społecznej, członkiem organizacji społecznej i chciałabyś/chciałbyś pomóc swojemu dziecku  lub podopiecznemu  – to ogłoszenie jest dla Ciebie.

Jeśli jest Was już kilkoro na danym terenie a nie wiecie od czego zacząć, jak zdobyć pieniądze na dofinansowanie, lokal na zajęcia, czy i jak możecie współpracować z samorządem, jak pracować indywidualnie i grupowo, jakie terapie i jakie projekty można i należy organizować a co można otrzymać od gminy, powiatu a nawet państwa – zgłaszajcie grupę do szkolenia!

Przyjedziemy i pokażemy Wam jak to zrobić – sami zaczynaliśmy 10 lat temu w szatni przedszkola, we trzy osoby – teraz organizujemy projekty w kilku regionach a naszymi podopiecznymi są dzieci, młodzież i dorośli, którzy zaczynali z nami jako dzieci.

W ramach projektu „Podaj dalej – sztafeta wiedzy” przygotowaliśmy cykl pięciu 2-dniowych szkoleń dla rodzin dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, wolontariuszy oraz specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami autystycznymi z terenu całego kraju. Szkolenie obejmuje 2 x 10 godzin dydaktycznych.

W czasie szkolenia planowane jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat:

  • możliwości działań grup nieformalnych, stowarzyszeń zwykłych oraz organizacji rejestrowanych w KRS na rzecz dzieci, dorosłych z niepełnosprawnością i środowiska rodziców i opiekunów oraz specjalistów zajmujących się tymi osobami.
  • procedur formalizowania dotychczasowej działalności grup nieformalnych
  • źródeł finansowania działań grup samopomocowych
  • źródeł finansowania działalności statutowej organizacji pozarządowych w zakresie integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji tych osób,

Ćwiczenia warsztatowe pomogą w zdobyciu kompetencji potrzebnych do:

  • zrozumienia funkcjonowania tej grupy odbiorców (osoby z ASD), aby dobrze zaplanować działania pomocowe
  • pracy metodą projektu oraz przygotowania aplikacji na dofinansowanie działań (już wiem jakie terapie, nauczanie czy rehabilitacja), ale jak to zrobić?

Tematyka szczegółowa:

  • Jak poprawnie napisać projekt – diagnoza, cele, zadania, rezultaty, harmonogram – zajęcia warsztatowe.
  • budżet projektu – o czym pamiętać planując finanse. Jak czytać regulaminy i czym są wymagania konkursowe.
  • poszukiwania środków finansowych na projekty a w tym między innymi: jak przygotować roczny plan działań fundraisingowych, jak przygotować motywujący przekaz komunikacyjny do akcji pozyskiwania funduszy, gdzie znaleźć darczyńców indywidualnych (zbiórki publiczne).

Jeśli coś będzie jeszcze  niezrozumiałe, wydaje ci się zbyt trudne lub chcesz dopytać się o szczegóły  – możesz do nas zadzwonić po szkoleniach. Konsultację będą prowadzić osoby szkolące.

Planujemy 5  szkoleń, w pięciu regionach kraju, w grupach 35 osobowych – zapewniamy: wiedzę i praktykę, poza tym  materiały i zaświadczenia oraz catering.

Comments are closed.