06 września 2016 ~ Możliwość komentowania Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkół i poradni oraz innych specjalistów pracujących z dzieckiem z zespołem Aspergera została wyłączona

Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkół i poradni oraz innych specjalistów pracujących z dzieckiem z zespołem Aspergera

*

Rozpoczynamy nabór na szkolenie „Uczeń z zespołem Aspergera”, które odbędzie się w Warszawie w dniu
1 października 2016 w godzinach 10.00-15.00. Zapraszamy logopedów, rehabilitantów, pracowników administracji, asystentów nauczycieli, osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne, jak i wolontariuszy (wolontariusze Stowarzyszenia bezpłatnie). Adres prześlemy mailowo na tydzień przed terminem szkolenia.

Forma szkolenia: 6 godzin dydaktycznych w tym: wykład multimedialny, warsztat, przerwa na posiłek

Tematyka:

Dzieci z zespołem Aspergera – jak je zrozumieć, jak pomoc im prawidłowo funkcjonować w szkole, jak wspomagać ich rozwój społeczny, jak sobie z nimi radzić.

Program:

 1. Charakterystyka zespołu Aspergera – obecne i nowe kryteria diagnostyczne, częstotliwość występowania, różnicowanie
 2. Teorie wyjaśniające funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera; teoria umysłu, centralnej koherencji i funkcji wykonawczych,
 3. Deficyty związane z zespołem Aspergera i wynikające z nich problemy, których doświadczają dzieci w procesie edukacji,
 4. Warsztaty „Jak dziecko z zespołem Aspergera postrzega świat?”,
 5. Różne oblicza zespołu Aspergera czyli nauczmy się obserwować i wyciągać wnioski
 6. Wskazówki jak pomóc dzieciom z zespołem Aspergera zdobywać wiedzę i umiejętności szkolne:
 • organizacja zajęć lekcyjnych i otoczenia dziecka
 • dobór odpowiednich metod i form nauczania, pomocy dydaktycznych
 • motywowanie dziecka do pracy
 • wymagania edukacyjne
 • sprawdzanie i ocenianie wiedzy i umiejętności

7. Wspomaganie społecznego rozwoju dzieci z zespołem Aspergera:

 • integrowanie z klasą
 • wspieranie w kontaktach z rówieśnikami
 • rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji, współpracy, wyrażania emocji,
 • określania potrzeb, szukania pomocy

8. Rola osób z otoczenia dziecka z zespołem Aspergera w procesie ich wszechstronnego rozwoju

 • rola nauczyciela-cienia

Materiały: zestaw szkoleniowy

Koszt: 180 zł

Comments are closed.