10 października 2016 ~ Możliwość komentowania BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO została wyłączona

BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

*

Zapraszamy mieszkańców województwa mazowieckiego, na bezpłatne konsultacje, realizowane w ramach projektu  „Zrób to sam – lokalnie, legalnie”.

Projekt „Zrób to sam – lokalnie, legalnie” ma na celu budowanie postaw aktywności obywatelskiej i podwyższenie kompetencji obywatelskich wśród osób z otoczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi (zwłaszcza z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym) oraz wzmacnianie potencjału formalnych (organizacje) i nieformalnych grupy obywateli, działających na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z ASD na obszarze województwa mazowieckiego.

Konsultacje dotyczą tematów:

wszystko na temat zespołu Aspergera oraz autyzmu wysokofunkcjonującego (diagnoza, terapia, rehabilitacja społeczna, edukacja, wsparcie środowiskowe i in)

oraz

– możliwości działań grup nieformalnych, stowarzyszeń zwykłych oraz organizacji rejestrowanych w KRS na rzecz dzieci, dorosłych z niepełnosprawnością i środowiska rodziców i opiekunów oraz specjalistów zajmujących się tymi osobami.

– procedur formalizowania dotychczasowej działalności grup nieformalnych

– źródeł finansowania działań grup samopomocowych

– źródeł finansowania działalności statutowej organizacji pozarządowych w zakresie integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji tych osób, rzecznictwa oraz innych które wskażą uczestnicy warsztatów w czasie zajęć.

– jak poprawnie napisać projekt – diagnoza, cele, zadania, rezultaty, harmonogram – zajęcia warsztatowe.

– budżet projektu – o czym pamiętać planując finanse

– jak czytać regulaminy i czym są wymagania konkursowe

– poszukiwania innych środków finansowych na projekty, w tym między innymi :jak przygotować motywujący przekaz komunikacyjny do akcji pozyskiwania funduszy, gdzie znaleźć darczyńców indywidualnych (zbiórki publiczne), crowdfunding i in.

Projekt dofinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

Comments are closed.