10 marca 2017 ~ Możliwość komentowania Szkolenie dla logopedów dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi została wyłączona

Szkolenie dla logopedów dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

*

Zapraszamy na szkolenie dla logopedów i specjalistów terapii komunikacji w dniu 20 maja 2017 godz. 10.00.

Tematyka: Terapia komunikacji dzieci z zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

 

 

Program:

  1. „Niegrzeczne dziecko czy zespół Aspergera” –  kryteria diagnostyczne, diagnoza różnicująca
  2. Deficyty związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i wynikające z nich problemy, których doświadczają dzieci
  3. Komunikacja werbalna i niewerbalna
  4. Funkcje zachowań niewerbalnych w komunikacji międzyludzkiej
  5. Charakterystyka mowy w zespole Aspergera
  6. Terapia logopedyczna dzieci z zespołem Aspergera
  7. Obszary wymagające stymulacji i terapii logopedycznej u osób z zespołem Aspergera
  8. Przygotowanie miejsca do terapii logopedycznej
  9. Pomoce dydaktyczne
  10. Co jest ważne w pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera

Prowadząca:

Pedagog-logopeda,  Stowarzyszenie Pomocy  Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera ,,Nie-Grzeczne Dzieci” z ponad 20-letnim dośwadczeniem w pracy z dziecmi

Forma: wykład/prezentacja/
Liczba godzin: 5

Koszt: 190 zł od osoby

Materiały: zestaw szkoleniowy

Comments are closed.