20 lipca 2017 ~ Możliwość komentowania Rozpoczynamy nabór do nowego projektu „Kompetentny opiekun – pomóż sobie i innym” została wyłączona

Rozpoczynamy nabór do nowego projektu „Kompetentny opiekun – pomóż sobie i innym”

*

Zapraszamy Państwa na bezpłatne warsztaty edukacyjne dla osób z otoczenia dzieci/młodzieży i dorosłych z zespołem Aspergera (ZA) oraz autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA) realizowane w ramach projektu „Kompetentny opiekun – pomóż sobie i innym”. Dojeżdżamy do Państwa z zajęciami, materiałami szkoleniowymi oraz broszurami, które będą do pobrania on-line.

Organizujemy zajęcia dla 6 gmin Mazowsza. Zachęcamy do zgłaszania grup 35 osobowych z terenu swojej gminy/powiatu i/lub sąsiednich oraz ustalania terminów szkolenia.

Cykl zajęć przewiduje:

  • zajęcia „Jak pracować z dzieckiem/młodzieżą czy dorosłym z ZA i HFA”; organizacja miejsca i środowiska pracy, narzędzia i metody pracy, ocena funkcjonowania dziecka jako punkt wyjściowy dla terapii i edukacji, rodzaje terapii i rehabilitacji, co można zrobić, aby wdrożyć dziecko w system norm i zasad, nauczyć konkretnych czynności i zachowań – prowadzi prezes Stowarzyszenia Ilona Rzemieniuk, pedagog specjalny, terapeutka,
  • komunikacja w spektrum zaburzeń autystycznych – czyli jak mamy się komunikować, jakiego języka używać i jak ocenić poziom komunikacji osoby ze spektrum aby nauczyć ją umiejętności społecznych, życiowych czy szkolnych – prowadzi Edyta Pietrzak, logopedka z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z ZA i spektrum autyzmu
  • somoorganizacji osób aktywnych z otoczenia dzieci/młodzieży czy dorosłych z ZA i HFA i włączaniu tych biernych w celu organizacji inicjatyw na swoim terenie. Działania grup samopomocowych, grup formalnych i nieformalnych, diagnoza potrzeb i możliwości realizacji wsparcia na swoim własnym terenie i możliwości dofinansowania różnych rozwiązań– czyli jak zrobić to u nas – prowadzi Katarzyna Tadeusiak-Jeznach edukatorka i animatorka społeczna, zaangażowana od ponad 20 lat w realizację projektów dotyczących aktywizacji obywatelskiej i partycypacji społecznej.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI” w okresie do 30 listopada 2017 roku a współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Odbiorcami będą rodzice, opiekunowie (opiekunowie prawni, rodzeństwo, dziadkowie etc), młodzieży i dorosłych z ZA i HFA, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy innych jednostek oświatowych (szkoły, przedszkola, ośrodki wychowawcze i in)., pracownicy ośrodków pomocy społecznej odpowiedzialni m.in. za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, specjaliści zaangażowani w proces rehabilitacji społecznej osób z autyzmem (logopedzi, rehabilitanci, terapeuci i in.).

Comments are closed.