25 kwietnia 2019 ~ Możliwość komentowania 8 czerwca 2019 – Szkolenie podstawowe dla osób z otoczenia dziecka z zespołem Aspergera została wyłączona

8 czerwca 2019 – Szkolenie podstawowe dla osób z otoczenia dziecka z zespołem Aspergera

*

Tematyka: Dzieci z zespołem Aspergera – jak je zrozumieć, jak pomoc im prawidłowo funkcjonować, jak wspomagać ich rozwój społeczny.
Forma: wykład multimedialny, warsztaty.
Termin: 8 czerwca 2019 r., sobota, godz. 10.00-15.30

Odbiorcy: rodzice i opiekunowie, członkowie rodzin dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci pracujący z tą grupą podopiecznych, inni specjaliści i osoby trzecie z otoczenia dzieci i młodzieży ze spektrum.

Program:

 • Nowe kryteria diagnostyczne, zmiany które nas czekają,; ICD-11/DSM-V, krótka charakterystyka zespołu,
 • Teorie psychologiczne wyjaśniające funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera
 • Deficyty związane z zaburzeniami ze spektrum oraz problemy, których doświadczają osoby z zespołem Aspergera w procesie edukacji i nabywania umiejętności społecznych
 • Jak osoba ze spektrum postrzega świat i przetwarza informacje
 • Różne postawy w zespole Aspergera i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci, młodzieży ze spektrum,
 • Inny sposób zachowania i uczenia się osób ze spektrum, jak je wyjaśnić, zrozumieć i modyfikować
 • Wyjątkowe umiejętności, różny stopień samodzielności, dysharmonia rozwoju
 • Organizacja środowiska (szkolnego, domowego). Jak pomóc dzieciom z zespołem Aspergera zdobywać wiedzę, umiejętności szkolne i niezależność życiową
 • Wspomaganie rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera
 • Omówienie metod i narzędzi pracy z dzieckiem w szkole i w domu.
 • Jak zorganizować terapię i osiągnąć najlepsze efekty. Współpraca dom-ośrodek terapeutyczny- szkoła
 • Wspomaganie rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera
 • Omówienie metod i narzędzi pracy z dzieckiem w szkole i w domu.
 • Jak zorganizować terapię i osiągnąć najlepsze efekty. Współpraca dom-ośrodek terapeutyczny- szkoła
 • Wczesne wspomaganie rozwoju, Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze i inne usługi
 • Podwójny system orzecznictwa:

System oświaty; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizacja zaleceń z orzeczenia, Indywidualny Program Terapeutyczno-Edukacyjny, Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia

Rehabilitacja społeczna i zawodowa – orzeczenie o niepełnosprawności dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych do potrzeb rehabilitacji

 • Zespół Aspergera to nie tylko wyzwania – jak zauważyć i wykorzystać mocne strony osoby z zespołem Aspergera

Prowadząca: pedagog specjalna, praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą z zespołem Aspergera

Zapisy: zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy szkoleniaotwarte@interia.pl wpisując w temacie „Szkolenie P- 2019”

Koszt: 180 zł od osoby
Wpłaty: Bank Pekao 52124011251111001071721780 tytuł przelewu „Szkolenie P-2019”
Miejsce: Al. KEN 101, Warszawa (dokładny adres podamy po zamknięciu grup drogą mailową).

Comments are closed.