25 kwietnia 2019 ~ Możliwość komentowania 29 czerwca 2019 – Szkolenie otwarte – zespół Aspergera jako zaburzenie neurorozwojowe została wyłączona

29 czerwca 2019 – Szkolenie otwarte – zespół Aspergera jako zaburzenie neurorozwojowe

*

Tematyka: zespół Aspergera a zaburzenia wspówystępujące i/lub wtórne, pomyłki diagnostyczne, metody terapeutyczne, terapia komunikacji w ZA, rola osób trzecich w rozwoju dziecka z ZA

Forma: wykład multimedialny

Termin: 29 czerwca 2019 r., sobota, godz. 10.00-15.30

Odbiorcy: rodzice i opiekunowie, członkowie rodzin dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci pracujący z tą grupą podopiecznych, inni specjaliści i osoby trzecie z otoczenia dzieci i młodzieży ze spektrum.

Program:

1.     Czy to na pewno zespół Aspergera? Pomyłki diagnostyczne: autyzm a  zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia emocjonalne,

2.     Zaburzenia współwystępujące i wtórne w spektrum zaburzeń autystycznych,

3.     Diagnoza i co dalej –  działania postdiagnostyczne prowadzące do procedury pomocowej,

4.     Rozpoznanie problemów: zaburzenia w sferze sensorycznej, emocjonalnej i poznawczej

5.     Zachowania trudne  czyli jak pomóc dziecku i sobie. Dlaczego u dziecka ze spektrum występują zachowania trudne, co je powoduje, jak pracować nad zmianą zachowania

6.     Rodzaje terapii w zespole Aspergera – czy sam TUS nie wystarczy?

7.     Sposób komunikowania się osób z zespołem Aspergera i jego wpływ na nabywanie innych umiejętności, jak go ocenić, co można ulepszyć czyli na czym polega terapia komunikacji

8.     Dziewczynki i kobiety w spektrum – specyfika płci a spektrum, charakterystyka, co mówią statystyki a jaka jest rzeczywistość?

9.     Rodzeństwo ze spektrum – prawdopodobieństwo wystąpienia
zaburzeń, obraz kliniczny, rodzeństwo neurotypowe – czy i jakiego wsparcia potrzebuje?

10.  Rodzina w spektrum – rola osób trzecich w procesie rozwoju osób z zaburzeniami autystycznymi

 

Prowadząca: pedagog specjalna, praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą z zespołem Aspergera

Zapisy: zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy szkoleniaotwarte@interia.pl wpisując w temacie „Szkolenie M- 2019”

Koszt: 200 zł od osoby

Wpłaty: Bank Pekao 52124011251111001071721780 tytuł przelewu „Szkolenie M-2019”

Miejsce: Al. KEN 101, Warszawa (dokładny adres podamy po zamknięciu grup drogą mailową).

Comments are closed.