19 września 2019 ~ Możliwość komentowania Szkolenie dla nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach i poradniach z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera została wyłączona

Szkolenie dla nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach i poradniach z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera

*

Termin: sobota 26 października 2019 roku, godz. 9.30-16.30 w Warszawie. Forma: wykład multimedialny, warsztaty. Program:

 1. Nowe kryteria diagnostyczne zaburzeń autystycznych, zmiany w DSM-V oraz ICD-11 i ich wpływ na dokumentację ucznia,
 2. Funkcjonowanie uczniów z zespołem Aspergera na różnych etapach edukacji; przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia, czy i jakie studia?
 3. Deficyty związane z zaburzeniami ze spektrum oraz problemy, których doświadczają uczniowie z zespołem Aspergera,
 4. Teorie psychologiczne wyjaśniające funkcjonowanie uczniów z zespołem Aspergera
 5. Dwa oblicza zespołu Aspergera: różnice w funkcjonowaniu uczennic i uczniów z zespołem Aspergera
 6. Różne postawy w zespole Aspergera i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w klasie,
 7. Niespotykany profil ucznia z zespołem Aspergera
 8. Edukacja; jak uczniowie z zespołem Aspergera przyswajają wiedzę, jak sprawdzać nabytą wiedzę, jak oceniać postępy w nauce i  zachowanie ucznia z zespołem Aspergera
 9. Program rewalidacyjny; co wynika z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii z poradni i innych dokumentów
 10. IPET I WOPFU ucznia z zespołem Aspergera
 11. Zachowania trudne i strategie radzenia sobie z nimi
 12. Organizacja środowiska szkolnego, metody i narzędzia pracy z uczniem z zespołem Aspergera,
 13. Wspomaganie rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, klasa a uczeń z zaburzeniami autystycznymi
 14. Współpraca: szkoła-dom, jak prawidłowo zebrać wywiad od rodziców, jak efektywnie współpracować i co z praca domową?
 15. Współpraca nauczyciel współorganizujący kształcenie (dawniej: wspomagający), wychowawca i nauczyciel przedmiotu oraz pozostali specjaliści
 16. Źródła informacji dodatkowych; szkolenia, literatura, artykuły, filmy dokumentalne i fabularne …. co wybrać dla siebie

Zapisy na: http://www.fundacjamilosciserce.pl/aktualnosci/szkolenie-dla-nauczycieli-26-pazdziernika,112

Comments are closed.