19 września 2019 ~ Możliwość komentowania Szkolenie dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera została wyłączona

Szkolenie dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera

*

Termin: sobota 19 października 2019 roku, godz. 9.30-16.30 w Warszawie. Forma: wykład multimedialny, warsztaty.

Program:

 1. Nowe kryteria diagnostyczne zaburzeń autystycznych, zmiany w DSM-V oraz ICD-11, jak wpłyną na obecne diagnozy 
 2. Charakterystyka zespołu na różnych etapach życia osoby z zespołem Aspergera; od urodzenia do dorosłości, pomyłki diagnostyczne
 3. Deficyty związane z zaburzeniami ze spektrum oraz problemy, których doświadczają w życiu codziennym osoby z zespołem Aspergera,
 4. Teorie psychologiczne wyjaśniające funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera
 5. Dwa oblicza zespołu Aspergera: różnice w funkcjonowaniu chłopców/dziewczynek oraz mężczyzn/kobiet z zespołem Aspergera,
 6. Różne postawy w zespole Aspergera i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży ze spektrum,
 7. Jak osoba ze spektrum postrzega świat i przetwarza informacje?
 8. Działania postdiagnostyczne prowadzące do procedury pomocowej; diagnoza funkcjonalna, indywidualny program terapeutyczny, rehabilitacyjny i rewalidacyjny,
 9. Zaburzenia współwystępujące i wtórne w zespole Aspergera,
 10. Zachowania trudne i strategie radzenia sobie z nimi, 
 11. Rodzaje terapii dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera;
 12. Organizacja środowiska  domowego, metody i narzędzia pracy z dzieckiem i młodzieżą z zespołem Aspergera, rola osób trzecich w rozwoju kompetencji dziecka z zespołem Aspergera
 13. Wspomaganie rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera
 14. Dwa systemy orzecznictwa: oświata i rehabilitacja społeczna czyli  czy i które orzeczenie dla dziecka z zespołem Aspergera, 
 15. Jakie wsparcie można uzyskać w różnych instytucjach, jak zdobyć dofinansowanie na zajęcia dla dziecka z zespołem Aspergera,
 16. Organizacja czasu wolnego; samoorganizacja, oferty dostępne na rynku, inne możliwości

Zapisy na: http://fundacjamilosciserce.pl/aktualnosci/szkolenie-dla-rodzicow-12-pazdziernika,114

Comments are closed.