Zatrudnienie

Projekt „Zatrudnij Asa” Fundacji Synapsis

Projekt „Zatrudnij Asa”, którego pełna nazwa brzmi „Implementacja skutecznych europejskich systemów funkcjonowania ekonomii społecznej w zakresie wprowadzania osób z autyzmem na polski rynek pracy”, realizowany był przez Fundację Synapsis w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem programu trwającego od listopada 2010 roku do końca roku 2012, jest poprawa sytuacji osób z ASD na rynku pracy w województwie mazowieckim.

www.zatrudnij-asa.pl

 

Raport z badania – przedsiębiorcy

Badanie przeprowadzone w ramach projektu „Zatrudnij Asa” polegało na przeprowadzeniu 6 wywiadów indywidualnych z potencjalnymi pracodawcami osób z zespołem Aspergera i miało ono na celu zebranie informacji dotyczących możliwości, wyzwań, problemów i potrzeb pracodawców związanych z zatrudnianiem tych osób.

Zobacz raport (www.zatrudnij-asa.pl/badania.html)