AS-INFO

Strona www.niegrzecznedzieci.org.pl jest strona poświęconą zespołowi Aspergera i działalności Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI” w okresie marzec 2005 – marzec 2018.