Kontakt

Adres do korespondencji biurowej:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera

„NIE-GRZECZNE DZIECI”

ul. Dembego 20 lok. 2
02-796 Warszawa

tel. 0 887 059 343

mail do korespondencji biurowej asperger@wp.pl

NIP 951 21 36 724
Regon 14 00 54 303

numer konta:
44 1050 1025 1000 0022 9235 7908
ING BANK ŚLĄSKI