AS-INFO

Strona jest poświęcona zespołowi Aspergera i różnym aspektom terapii, edukacji i zatrudnienia osób z ZA oraz działalności Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI” w okresie marzec 2005 – marzec 2018.