AS-INFO

Strona jest poświęcona zespołowi Aspergera i różnym aspektom terapii, edukacji i zatrudnienia osób z zespołem Aspergera. Nadchodzą zmiany … niedługo już i u nas nie będzie zespołu Aspergera.  Wersja robocza ICD-11, która niedługo będzie obowiązywała w Polsce nie przewiduje tego typu nazewnictwa. A co dalej? Wszystkie zaburzenia ze spektrum autyzmu będzie opisywała grupa 6A02 . Oto ona:

 • 6A02.0 Zaburzenie ze spektrum autyzmu bez upośledzenia rozwoju intelektualnego i z łagodnym upośledzeniem lub bez upośledzenia funkcjonalnego języka
 • 6A02.1 Zaburzenie ze spektrum autyzmu z upośledzeniem rozwoju intelektualnego i z łagodnym upośledzeniem lub bez upośledzenia funkcjonalnego języka
 • 6A02.2 Zaburzenie ze spektrum autyzmu bez upośledzenia rozwoju intelektualnego i z upośledzonym językiem funkcjonalnym
 • 6A02.3 Zaburzenie ze spektrum autyzmu z upośledzeniem rozwoju intelektualnego i z upośledzonym językiem funkcjonalnym
 • 6A02.4 Zaburzenie ze spektrum autyzmu bez upośledzenia rozwoju intelektualnego i z brakiem języka funkcjonalnego
 • 6A02.5 Zaburzenie ze spektrum autyzmu z upośledzeniem rozwoju intelektualnego i z brakiem języka funkcjonalnego
 • 6A02.6 Inne zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • 6A02.7 Zaburzenie ze spektrum autyzmu, nieokreślone

Zmiany zaproponowane w najnowszym, obowiązującym Amerykańskim Schemacie Diagnostycznym DSM-V nie pozostawiają wątpliwości: W skład spektrum autyzmu ASD wchodzą obecnie:

 • autyzm
 • zespół Aspergera
 • PDD – NOS (całościowe zaburzenie rozwoju nie zdiagnozowane inaczej)

Jakie zmiany wprowadziło DSM–V?

 1. rezygnację z terminu „całościowe zaburzenie rozwoju”
 2. wykluczenie zespołu Retta i dziecięcych zaburzeń dezintegracyjnych, autyzmu atypowego, zespołu hiperkinetycznego
 3. zastąpienie trzech jednostek chorobowych: zaburzeń autystycznych, zespołu Aspergera i PDD – NOS jedną jednostką – spektrum zaburzeń autystycznych (ASD)
 4. połączenie dwóch grup objawów z dotychczasowej triady diagnostycznej: zaburzeń interakcji społecznych i zaburzeń komunikacji w jedną domenę diagnostyczną
 5. wprowadzenie trójstopniowej klasyfikacji ASD – od L1 do L3, w zależności od nasilenia objawów oraz stopnia ich wpływu na codzienne funkcjonowanie6.wykluczenie kryterium opóźnienia mowy

  7.zastąpienie dotychczas obowiązującego kryterium wieku, w jakim pojawiają się pierwsze objawy choroby, określeniem „początek we wczesnym dzieciństwie” oraz zasygnalizowanie, że objawy mogą nie manifestować się w pełni do czasu, gdy wymagania społeczne przekroczą umiejętności osoby

  1. zalecenie uszczegóławiania diagnozy w oparciu o dodatkowe informacje:
  • początek i przebieg kliniczny,
  • czynniki etiologiczne
  • zdolności poznawcze
  • zdolności językowe
  • nasilenie objawów w dwóch głównych domenach diagnostycznych:

  a) deficyty społeczno –komunikacyjne,

  b) uporczywe zainteresowania i powtarzalne zachowania, choroby współwystępujące

Niedługo i my pożegnamy termin  „zespół Aspergera”, do którego już tak się przyzwyczailiśmy. Ale to jeszcze nie dzisiaj…. a więc zapraszamy do korzystania z materiałów dotyczących dzieci, młodzieży i dorosłych z zespołem Aspergera póki on jeszcze istnieje.