Punkt konsultacyjny

  • dokonujemy wstępnej diagnozy dzieci i młodzieży z podejrzeniem zespołu Aspergera –  rodzic nie musi zapisywać dziecka na całościową diagnostykę od pierwszej wizyty
  • przygotowujemy programy zaleceń terapeutycznych dla  zdiagnozowanych już dzieci i młodzieży z ZA z terenu całego kraju,
  • w oparciu o analizę dokumentacji medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, wywiad i obserwację, pomagamy przygotować zalecenia do IPET’u i pracy w domu,
  • dokonujemy diagnozy logopedycznej z opracowaniem zaleceń terapii komunikacji dla zespołu Aspergera,
  • przeprowadzamy szkolenia, warsztaty i konsultacje indywidualne oraz rodzinne dla rodziców, dziadków,  rodzeństwa dzieci z ZA oraz opiekunów prawnych,
  • prowadzimy szkolenia, warsztaty, konsultacje dla Rad Pedagogicznych, grup pedagogów i psychologów, logopedów, terapeutów SI oraz rehabilitantów pracujących lub zainteresowanych pracą z dziećmi z zespołem Aspergera,

Zgłoszenia prosimy kierować mailowo na adres asperger@wp.pl lub na adres Stowarzyszenia 02-796 Warszawa, ul. Dembego 20 lok. 2 oraz osobiście pod nr 691 251 340.