Szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

Prowadzący:

Pedagog specjalny-terapeuta, członkowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera ,,Nie-Grzeczne Dzieci”

 

Forma: wykład/warsztat z prezentacją multimedialną

Liczba godzin: 6 h dydaktycznych, przerwa 30 min

 

Tematyka:

Dzieci z zespołem Aspergera – jak je zrozumieć, jak pomoc im prawidłowo funkcjonować w szkole, jak wspomagać ich rozwój społeczny, jak sobie z nimi radzić.

 

Program:

 • Charakterystyka zespołu Aspergera, kryteria diagnostyczne, etiologia, częstotliwość występowania
 • Teorie psychologiczne wyjaśniające funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera
 • Deficyty związane z zespołem Aspergera i wynikające z nich problemy, których doświadczają dzieci w procesie edukacji
 • Różne oblicza zespołu Aspergera
 • Warsztaty „jak dziecko z zespołem Aspergera postrzega świat”
 • Wskazówki dla nauczycieli, jak pomóc dzieciom z zespołem Aspergera zdobywać wiedzę i umiejętności szkolne:
 • organizacja zajęć lekcyjnych i otoczenia dziecka
 • dobór odpowiednich metod i form nauczania, pomocy dydaktycznych
 • motywowanie dziecka do pracy
 • wymagania edukacyjne
 • sprawdzanie i ocenianie wiedzy i umiejętności
 • Wspomaganie społecznego rozwoju dzieci z zespołem Aspergera:
  • integrowanie z klasą
  • wspieranie w kontaktach z rówieśnikami
  • rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji, współpracy, wyrażania emocji,
  • określania potrzeb, szukania pomocy
 • Rola osób z otoczenia dziecka z zespołem Aspergera w procesie ich wszechstronnego rozwoju
  • rola nauczyciela-cienia

Materiały: zestaw szkoleniowy

Rejestracja ciągła: zgłoszenia z dopiskiem „Szkolenie specjalistów” prosimy przesyłać na adres: asperger@wp.pl

Koszt: 180 zł