Szkolenie dla rodziców i opiekunów dzieci z zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

Prowadzący:

Pedagog specjalny-terapeuta,  Stowarzyszenie Pomocy  Dzieciom  z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera ,,Nie-Grzeczne Dzieci”

 

Forma:  wykład/prezentacja/warsztaty

Liczba godzin: 5

 

Tematyka: Dzieci z zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi.

 

Program:

 1. „Niegrzeczne dziecko czy zespół Aspergera” –  kryteria diagnostyczne, czy moje dziecko na pewno ma ZA,
 2. Deficyty związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i wynikające z nich problemy, których doświadczają dzieci,
 3. Różne oblicza  zaburzeń autystycznych – Rain Man, Forest Gump czy brat Gillberta Greapa?
 4. Jak dziecko z  zaburzeniami autystycznymi postrzega świat,
 5. Wskazówki dla rodziców:
 • „nie-grzeczne dziecko”  w systemie oświaty
 • orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej i orzeczenie o niepełnosprawności
 • subwencja oświatowa
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • turnusy rehabilitacyjne
 • wyjazdy sanatoryjne
 • inne świadczenia
 • czego mogę wymagać lub nie od szkoły – wymogi edukacyjne, indywidualny      program nauczania, realizacja zaleceń, rewalidacja
 • terapia – ale jaka ?
 • jak zorganizować otoczenie dziecka w domu  ?
 • narzędzia pracy – czy ja również mogę je przygotować ?
 • terapia komunikacji –  czyli moje dziecko mówi, ale nie rozmawia
 • czas wolny – szansa czy utrapienie ?
 • rola osób trzecich z otoczenia dziecka z zespołem Aspergera w procesie ich         wszechstronnego rozwoju – babciu i dziadku zapraszamy na szkolenie !


Materiały szkoleniowe

Rejestracja ciągła: zgłoszenia z dopiskiem „szkolenie rodziców i opiekunów” prosimy przesyłać na adres : asperger@wp.pl

Koszt: 180 zł