Zostań członkiem

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową zrzeszającą rodziców dzieci z zespołem Aspergera. Jeśli chcesz do nas się dołączyć to:

  1. członkiem Stowarzyszenia może zostać rodzic lub opiekun prawny dziecka z zespołem Aspergera (F 84.5) posiadający potwierdzenie diagnozy nozologicznej – zaświadczenie lekarza specjalisty, ,
  2. zgłoś się telefonicznie lub mailowo do naszej organizacji,
  3. deklaracja-czlonkowska-niegrzecznedzieci i wypełnij ją uważnie,
  4. podpisaną deklarację (niebieskim atramentem) prześlij na adres Stowarzyszenia,
  5. opłać wpisowe (jednorazowo) i składki za 6 miesięcy,
  6. po otrzymaniu członkostwa masz prawo: uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia, otrzymywać mailing (ważne informację z kraju i ze świata, artykuły prasowe, informację o konferencjach, szkoleniach, warsztatach etc) oraz zapisywać dziecko na udział w projektach organizowanych przez Stowarzyszenie (czytaj zakładka Projekty),
  7. rodzice dzieci mogą się ze sobą kontaktować również bezpośrednio (często mieszkają obok siebie i poznają się dopiero na zebraniu lub szukają kontaktu z rodzicami dzieci w podobnym wieku),
  8. zachęcamy do aktywnego działania na rzecz Stowarzyszenia – to od nas zależy, ile uzyskamy dla naszych dzieci,
  9. UWAGA – jeśli mieszkasz daleko od Warszawy lub w innym województwie, nie możesz przyjeżdżać na zebrania a chcesz mieć z nami kontakt i działać lokalnie – zostań członkiem wspierającym. Zadzwoń lub napisz w tej sprawie.

Deklaracja członkowska (plik Word)