You need to add content in the "About You" field on the Mainstream Options tab in the WP backend.

03 listopada 2019 ~ Możliwość komentowania „Asystent ucznia. Wsparcie czy ograniczenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej.” została wyłączona

„Asystent ucznia. Wsparcie czy ograniczenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej.”

*

Jeżeli do klasy czy do grupy świetlicowej uczęszcza uczeń niepełnosprawny, w szczególności posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dyrektor ma prawo zatrudnić asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy. Pracownicy ci, zaliczani do grupy administracji i obsługi, z założenia nie wykonują zadań pedagogów specjalnych. […] więcej

15 lipca 2019 ~ Możliwość komentowania Czy będą jednolite zasady dotyczące zwrotu kosztów dowozu dziecka z niepełnosprawnością do szkoły? została wyłączona

Czy będą jednolite zasady dotyczące zwrotu kosztów dowozu dziecka z niepełnosprawnością do szkoły?

*

(…) nie ma jednolitych kryteriów, na których podstawie samorząd zobowiązany jest do wyliczenia wysokości kwoty zwracanej rodzicom w związku z kosztami, jakie ponoszą, dowożąc niepełnosprawne dziecko do szkoły. Dlatego, jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu nowelizacji, część gmin wypłaca rodzicom kwoty, które nie zapewniają refundacji rzeczywiście poniesionych kosztów przejazdu opiekuna wraz z dzieckiem. Dlatego Trybunał Konstytucyjny […] więcej

22 maja 2019 ~ Możliwość komentowania Powstaną placówki dla osób z autyzmem lub sprzężonymi niepełnosprawnościami została wyłączona

Powstaną placówki dla osób z autyzmem lub sprzężonymi niepełnosprawnościami

*

Po wielu perypetiach, zmianach decyzji o 180 stopni, długim czasie, wreszcie podpisane zostało rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (ŚDS) dla osób z autyzmem lub sprzężonymi niepełnosprawnościami. O ich powstanie walczyli rodzice z ruchu „Chcemy całego życia”. Ich uwagi można znaleźć na stronie https://chcemycalegozycia.pl/ pod tytułem: Uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy i […] więcej

16 kwietnia 2019 ~ Możliwość komentowania Stan opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży zagraża ich zdrowiu. RPO pisze do Ministra Zdrowia została wyłączona

Stan opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży zagraża ich zdrowiu. RPO pisze do Ministra Zdrowia

*

Przy opiece psychiatrycznej najważniejsza jest ciągłość i zindywidualizowanie usług wobec pacjenta, koordynacja działań w jednolitym procesie zdrowienia, zaufanie oraz więź między pacjentem a prowadzącym go lekarzem psychiatrą. W przypadku leczenia farmakologicznego powstaje ryzyko jego przerwania i gwałtownego pogorszenia stanu pacjentów. Pacjenci umówieni zaś na pierwsze wizyty w zamykanych poradniach (oczekiwali na nie kilka miesięcy) oraz […] więcej

05 marca 2019 ~ Możliwość komentowania Podpisujmy apel w sprawie ŚDŚ dla dorosłych osób z autyzmem została wyłączona

Podpisujmy apel w sprawie ŚDŚ dla dorosłych osób z autyzmem

*

2 kwietnia, w Światowy Dzień świadomości Autyzmu, spotkajmy się pod Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej! Zamiast niebieskich baloników, przyniesiemy minister Rafalskiej prawie 100 tysięcy podpisów pod petycją „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach!” i postulaty bezpiecznych, trwałych rozwiązań dla osób z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Razem z trzynastoletnim Jankiem Gawrońskim przekażą […] więcej

18 lutego 2019 ~ Możliwość komentowania Już niedługo nowy typ ŚDS dla osób z autyzmem? została wyłączona

Już niedługo nowy typ ŚDS dla osób z autyzmem?

*

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że rozpoczęło pracę nad nowelizacją rozporządzenia o domach środowiskowych typu D i E dla niesamodzielnych osób z autyzmem i ze sprzężeniami. Mamy nadzieję, że tym razem uda się zakończyć proces legislacyjny, tak aby odpowiadał on na rzeczywiste potrzeby środowiska rodziców, opiekunów i samych dorosłych ze spektrum i tych […] więcej

13 lutego 2019 ~ Możliwość komentowania Zbadaj bezpłatnie swoje dziecko została wyłączona

Zbadaj bezpłatnie swoje dziecko

*

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym SENSEAS (http://senseas.io/), który powstał z inicjatywy firmy Neuro Device, która zaprosiła do współpracy Fundację  SYNAPSIS  oraz profesjonalistów od projektowania treści wizualnych Media Bridge. SENSEAS to  pierwszy na świecie system wykorzystujący jednocześnie techniki multimedialne oraz pomiary psychofizjologiczne (okulograf, badanie pulsu i potliwości skóry) celem oceny i poprawy niektórych aspektów funkcjonowania małych […] więcej

04 lutego 2019 ~ Możliwość komentowania Dlaczego resort rodziny i pracy wycofał się ze szczególnego wsparcia dla osób z autyzmem? została wyłączona

Dlaczego resort rodziny i pracy wycofał się ze szczególnego wsparcia dla osób z autyzmem?

*

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczącego planowanego a niestety nie wdrożonego w życie planu wsparcia osób ze spektrum. Sprawa dotyczy placówek całodobowego pobytu dorosłych osób z autyzmem, gdzie mogłyby one zamieszkać szczególnie po odejściu ich rodziców czy opiekunów … czytaj: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/RPO-dlaczego-mrpips-odwo%C5%82uje-zapowiedz-pomocy-dla-doroslych-z-autyzmem?fbclid=IwAR3u7JhDqASyu0uOeLMHHQodcMQczGtz-gL8ZbYnk84faj1HXysH6tKAS9Q więcej

17 stycznia 2019 ~ Możliwość komentowania „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach!” zachęcamy do podpisania petycji została wyłączona

„Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach!” zachęcamy do podpisania petycji

*

W połowie września 2018 r. powstał Łódzki Zespół Antydyskryminacyjny „Chcemy całego życia!”. Rodzice zaangażowani w kampanię o środowiskowe domy samopomocy dla osób z autyzmem i osób z niepełnosprawnością sprzężoną rozpoczęli kampanię  „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach!”. Dzisiaj zebrali już 80 tys. podpisów pod petycją o tym samym tytule. Ich rekomendacje, które popieramy znajdują się […] więcej

17 stycznia 2019 ~ Możliwość komentowania Co dalej z opieką psychiatryczną dzieci i młodzieży? została wyłączona

Co dalej z opieką psychiatryczną dzieci i młodzieży?

*

Cytując autora „Opieka psychiatryczna leży. I to już na poziomie dzieci i młodzieży”. Dalej jest jeszcze gorzej – z dzieci wyrastają dorośli, a część z nich nigdy nie będzie wiodła samodzielnego życia. Dlaczego? Bo nie ma na to żadnych szans, nawet mając odpowiedni potencjał. Wiemy to my – rodzice dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych. Od […] więcej

17 stycznia 2019 ~ Możliwość komentowania Studia w spektrum czyli przewodnik dla studentów z ASD, wykładowców i asystentów została wyłączona

Studia w spektrum czyli przewodnik dla studentów z ASD, wykładowców i asystentów

*

Model, przewodnik i scenariusz warsztatów powstały jako efekt innowacji społecznej Fundacji Aktywnych FURIA pt.: „TŁUMACZ/ADWOKAT SPOŁECZNY – ASYSTENT OSOBY z ASD”. Najważniejszą wartością publikacji jest fakt, iż powstała ona we współpracy z osobami bezpośrednio włączonymi (studenci) i zaangażowanymi (wykładowcy, asystenci)  w edukację osób ze spektrum autystycznego w tym: pracownikom Biura ds. Studentów z Niepełnosprawnościami UAM […] więcej

16 stycznia 2019 ~ Możliwość komentowania Uwaga! Mazowiecki Kurator Oświaty wskazał dodatkowe 6 poradni psychologiczno-pedagogicznych orzekających w sprawie autyzmu, w tym zespołu Aspergera. została wyłączona

Uwaga! Mazowiecki Kurator Oświaty wskazał dodatkowe 6 poradni psychologiczno-pedagogicznych orzekających w sprawie autyzmu, w tym zespołu Aspergera.

*

Poradnie orzekające w sprawie autyzmu Zespoły orzekające w sprawach autyzmu, działające we wskazanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty poradniach, wydają orzeczenia/opinie dla dzieci i młodzieży z autyzmem zamieszkałych lub uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek w następujących dzielnicach: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7, ul. Narbutta 65/71: – Ochota, – Mokotów, – Śródmieście, – Ursynów, – Ursus, – […] więcej

14 stycznia 2019 ~ Możliwość komentowania Subwencja oświatowa 2019 została wyłączona

Subwencja oświatowa 2019

*

Podpisane przez minister Annę Zalewską rozporządzenie w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2019 pozostawia wagę P na poziomie 9,50. Zmianie ulega natomiast  waga subwencji przeznaczonej na realizacje pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Czytaj więcej: https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/Za%C5%82%C4%85cznik_do_rozporz%C4%85dzenia_subwencja_2019.pdf/6f065986-c166-d5bb-9aa3-a719ef7a7528?fbclid=IwAR3FApGd9azSrvUr8bu2eo7rJSx_Hnrhv_G8ZDuwsiVcaYAvHVuwenBIVOk więcej

14 stycznia 2019 ~ Możliwość komentowania Najważniejsze psychologiczne odkrycia 2018 roku została wyłączona

Najważniejsze psychologiczne odkrycia 2018 roku

*

Czy odkrycia z tzw. psychologii ogólnej mogą coś wnieść do rozplątywania zagadki autyzmu lub do wsparcia osób na spektrum autystycznym. Czyż nie brzmi to znajomo: choroby z brzucha, korelanty przyjaźni, kategoria mniejszościowa. A w końcu co z tym płatem czołowym, który wszystko organizuje? A jeśli chodzi o tzw. „ekspertów” lub „specjalistów”, których na rynku co […] więcej

14 stycznia 2019 ~ Możliwość komentowania Ulgi transportowe na 2019 rok została wyłączona

Ulgi transportowe na 2019 rok

*

W związku z wejściem w życie przepisu art. 28 ustawy z 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 r. (Dz.U. poz. 2435), zakres uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego osób niepełnosprawnych i studentów nie ulega zmianom w 2019 r. czytaj więcej na:http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/725221?utm_source=biuletyn&utm_medium=email&utm_campaign=10.01.2019&fbclid=IwAR3iq295Whu-3dTiVTD5ciya6lwdqnMJ5v-4I2B3hfIMtqTxWzpgv392Nq0   więcej