2011-2013 „GODZINA ZDROWIA”

Projekt „Godzina Zdrowia” przewidywał  cykl zajęć  sportowo-ruchowych  w oparciu o zmodyfikowane i dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci z zespołem Aspergera aktywności w wymiarze 1 godzina dziennie, przez 7 dni w tygodniu, dla każdego uczestnika. Lub ½ bloku zajęć w wymiarze 3-4 godziny w tygodniu.  Komplet zajęć sportowo-ruchowych składał się z dyscyplin, które zwyczajowo uprawia się indywidualnie, co stanowi przeciwwagę dla sportów grupowych, będących dużym wyzwaniem dla osób z zaburzeniami autystycznymi. Zajęcia obejmowały:

  • pływanie 2 x w tygodniu
  • nornic walking 2x w tygodniu
  • wspinaczka skałkowa 2 x w tygodniu
  • zajęcia z jogi 1 x w tygodniu

W projekcie udział wzięły dzieci i młodzież do 18 r.ż, z dwóch wybranych województw, z diagnozą  zespołu Aspergera. Zajęcia były zorganizowane w wybranych co roku miastach (Warszawa, Bydgoszcz, Katowice, Poznań), w pobliżu zamieszkania dzieci, tak aby nie były one przeciążone dojeżdżaniem.

Intensywność oddziaływań dostosowana została do właściwości  grupy i uwzględni zarówno możliwości jak i ograniczenia związane z zaburzeniami. Działania skupione były na najbardziej zaniedbanych w tej grupie sferach rozwoju – potrzebę celowej aktywności, ruchu, dostarczenia propozycji spędzania w sposób aktywny czasu wolnego, będącą alternatywą dla komputera i telewizji, działań w grupie, nabywania umiejętności społecznych poprzez sport i zabawę oraz rozwijanie odpowiednich form komunikowania się.

W ten sposób planowaliśmy nie tylko usprawnić funkcjonowanie naszych dzieci, ale również uchronić je przed  wtórnymi skutkami hipotonii (braku lub znacznego ograniczenia ruchu) oraz wadami postawy, chorobami układu krążenia, otyłością, chorobami serca, stawów, apatii, depresji, utraty motywacji do działania. Projekt miał charakter rehabilitacyjno-terapeutyczny. Każdy z uczestników przeszedł badanie neurologiczne/ortopedyczne i otrzymał zgodę od lekarza I kontaktu na udział w zajęciach  i zalecenia do pracy korekcyjno-rehabilitacyjnej. Projekt wpisywał się w rok szkolny, tak aby zajęcia rozpocząć we wrześniu a zakończyć w czerwcu. Elementem integracyjnym dla grup z różnych miast, był obóz wspinaczkowy zorganizowany  we współpracy z Fundacją Domin.

Projekt „Godzina Zdrowia” jest nowatorski w swym założeniu, gdyż po raz pierwszy w Polsce skupia grupę dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera  i poddaje je tej samej terapii, którą stanowią odpowiednio zmodyfikowane zajęcia sportowo-ruchowe .

Dofinansowanie z PFRON w kwocie 2011 – 310 902 zł, 2012 – 306 566 zł.