2015 „Podaj dalej – sztafeta wiedzy”

Jest to projekt dla rodziców/opiekunów, pedagogów, psychologów, logopedów, pracowników OPS i  i wszystkich osób  z otoczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi (ASD).  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami  im. Hansa Aspergera „Nie-Grzeczne Dzieci” chce przekazać swoje doświadczenie wypracowane przez 10 lat działalności, dotyczące organizowania samopomocowych, lokalnych grup rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

Program edukacyjny oraz zakres poradnictwa obywatelskiego  jaki proponujemy  w projekcie „Podaj dalej – sztafeta wiedzy” obejmuje  tematykę: pokazania  różnic pomiędzy działalnością nieformalnych i formalnych  grup obywateli skupionych wokół problemów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością społeczną, jak również  możliwości zdobycia dofinansowania, przedstawiamy  aspekty prawne funkcjonowania NGO, ABC pracy projektowej.

„Podaj dalej – sztafeta wiedzy” – to również poradnictwo obywatelskie dla rodziców i opiekunów dzieci  i dorosłych z zespołem Aspergera oraz jego otoczenia i osób współpracujących w procesie terapii, nauczania i rehabilitacji społecznej tej grupy.

Dofinansowanie FIO 69 840 zł.