2016 „Zrób to sam – lokalnie, legalnie”

Projekt „Zrób to sam – lokalnie, legalnie” ma na celu budowanie postaw aktywności obywatelskiej i podwyższenie kompetencji obywatelskich wśród osób z otoczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi (ASD) oraz wzmacnianie potencjału formalnych (organizacje) i nieformalnych grupy obywateli, działających na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z ASD na obszarze województwa mazowieckiego.

Zadanie przewiduje przygotowanie i realizację warsztatów szkoleniowych oraz poradnictwo dotyczące: organizowania się grup samopomocowych; rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, wolontariuszy, lokalnych działaczy, pracowników JTS. Warsztaty przeprowadzone zostaną w 8 miejscowościach województwa mazowieckiego dla grup 25 osób, w tym osób pełniących różne funkcje w otoczeniu dziecka lub dorosłego z zaburzeniami autystycznymi – od rodzica do urzędnika w okresie maj – grudzień 2016. Zajęcia będą trwały 2 dni i przewidują 20 godzin dydaktycznych warsztatów.

Dodatkowo przewidujemy prowadzenie poradnictwa zdalnego (skype, mail, telefon) do grudnia 2016. Naszym partnerem w projekcie jest PCPR Ostrów Mazowiecka. Projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.