02 grudnia 2018 ~ Możliwość komentowania Nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z zespołem Aspergera została wyłączona

Nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z zespołem Aspergera

*

Szkolenie „Nauczyciel wspomagający” skierowane jest do wychowawców oraz nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach z uczniami z zespołem Aspergera.

Cel szkolenia: Szkolenie „Nauczyciel wspomagający” omawia rolę nauczyciela wspomagającego w edukacji dziecka ze spektrum autyzmu, modele współpracy pomiędzy nauczycielami oraz omawia podstawowe  narzędzia w  pracy z uczniem i klasą:  ttps://www.pomocautyzm.org/nauczyciel-wspomagajacy

Comments are closed.