12 grudnia 2018 ~ Możliwość komentowania Szkolenie dla osób z otoczenia dziecka z zespołem Aspergera i z autyzmem wysokofunkcjonującym została wyłączona

Szkolenie dla osób z otoczenia dziecka z zespołem Aspergera i z autyzmem wysokofunkcjonującym

*

Tematyka:
Dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym – jak je zrozumieć, jak pomoc im prawidłowo funkcjonować, jak wspomagać ich rozwój społeczny.
Forma: wykład multimedialny, warsztaty.
Termin: 12 stycznia 2019 r., sobota, godz. 10.00-15.30

Program:
• Nowe kryteria diagnostyczne, zmiany które nas czekają,; ICD-11/DSM-V, krótka charakterystyka zespołów,
• Inny sposób zachowania i uczenia się osób ze spektrum, jak je wyjaśnić, zrozumieć i modyfikować:
– teorie psychologiczne wyjaśniające funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA)
– deficyty związane z zaburzeniami ze spektrum oraz problemy, których doświadczają osoby z zespołem Aspergera/HFA w procesie edukacji i nabywania umiejętności społecznych
– jak osoba ze spektrum postrzega świat i przetwarza informacje
– różne postawy w zespole Aspergera/HFA i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci, młodzieży a następnie dorosłych ze spektrum,
– wyjątkowe umiejętności, stopień samodzielności,

• Organizacja środowiska szkolnego i środowiska domowego. Jak pomóc dzieciom z zespołem Aspergera/HFA zdobywać wiedzę i umiejętności szkolne. Wspomaganie rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera/HFA
• Omówienie metod i narzędzi pracy z dzieckiem w szkole i w domu.
• Uczeń ze spektrum w systemie oświaty – opinia czy orzeczenie, podwójny system orzecznictwa i pozostałe dokumenty – co warto wiedzieć,
• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: kto odpowiada za realizację zaleceń z orzeczenia, co to jest Indywidualny Program Terapeutyczno-Edukacyjny, prawa i obowiązki wszystkich stron
• A co z terapią? Dom-szkoła-ośrodek terapeutyczny czyli jak osiągnąć najlepsze efekty.
• Zespół Aspergera/HFA to nie tylko wyzwania – jak zauważyć i wykorzystać mocne strony osoby z zespołem Aspergera/HFA

Prowadzący: pedagog specjalna, praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zespołem Aspergera/HFA,

Zapisy: zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy szkoleniaotwarte@interia.pl wpisując w temacie „Szkolenie 2019”

Koszt: 180zł od osoby
Wpłaty: Bank Pekao 52124011251111001071721780 tytuł przelewu „Szkolenie 2019”
Miejsce: Al. KEN 101, Warszawa (dokładny adres podamy po zamknięciu grup drogą mailową).

Comments are closed.