22 maja 2019 ~ Możliwość komentowania Powstaną placówki dla osób z autyzmem lub sprzężonymi niepełnosprawnościami została wyłączona

Powstaną placówki dla osób z autyzmem lub sprzężonymi niepełnosprawnościami

*

Po wielu perypetiach, zmianach decyzji o 180 stopni, długim czasie, wreszcie podpisane zostało rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (ŚDS) dla osób z autyzmem lub sprzężonymi niepełnosprawnościami. O ich powstanie walczyli rodzice z ruchu
„Chcemy całego życia”. Ich uwagi można znaleźć na stronie https://chcemycalegozycia.pl/

pod tytułem:

Uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy– kluczowe rekomendacje inicjatywy „Chcemy całego życia!” wraz z uzasadnieniem

Czytaj na: https://www.gov.pl/web/rodzina/wieksze-wsparcie-dla-osob-ze-spektrum-autyzmu?fbclid=IwAR2UWwXgQEu-TrUr2wxrjSTf8uk2EaTih63plqDARaUS6-maATrs4aRK1Eo

Comments are closed.