15 lipca 2019 ~ Możliwość komentowania Czy będą jednolite zasady dotyczące zwrotu kosztów dowozu dziecka z niepełnosprawnością do szkoły? została wyłączona

Czy będą jednolite zasady dotyczące zwrotu kosztów dowozu dziecka z niepełnosprawnością do szkoły?

*

(…) nie ma jednolitych kryteriów, na których podstawie samorząd zobowiązany jest do wyliczenia wysokości kwoty zwracanej rodzicom w związku z kosztami, jakie ponoszą, dowożąc niepełnosprawne dziecko do szkoły. Dlatego, jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu nowelizacji, część gmin wypłaca rodzicom kwoty, które nie zapewniają refundacji rzeczywiście poniesionych kosztów przejazdu opiekuna wraz z dzieckiem.

Dlatego Trybunał Konstytucyjny nakazał uregulowanie tej kwestii tak, by zapewnić wszystkim równy dostęp do tego rodzaju pomocy.

Czytaj: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/824032;jsessionid=DD58325562BD94382B9864ED09D2F428?fbclid=IwAR3pyZjtWLZUdjAwTiLJY_ZO-kYY6e4bf_i30GY53pf4zfulwInp2aZKeXc

Comments are closed.