03 listopada 2019 ~ Możliwość komentowania „Asystent ucznia. Wsparcie czy ograniczenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej.” została wyłączona

„Asystent ucznia. Wsparcie czy ograniczenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej.”

*

Jeżeli do klasy czy do grupy świetlicowej uczęszcza uczeń niepełnosprawny, w szczególności posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dyrektor ma prawo zatrudnić asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy. Pracownicy ci, zaliczani do grupy administracji i obsługi, z założenia nie wykonują zadań pedagogów specjalnych. Ich zadania wyznacza dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby ucznia niepełnosprawnego i zespołu klasowego lub grupy świetlicowej (…) źródło ORE

Całość do pobrania: https://tiny.pl/tl454

Comments are closed.