ADOS-2

ADOS-2 to  wystandaryzowane narzędzie wykorzystywane w diagnozowaniu osób z zaburzeniami ze spektum autyzmu (ASD), jedno z najpopularniejszych i najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych stosowanych w rozpoznawaniu ASD!

Test został właśnie wydany (maj 2017) przez Hogrefe-Testcentrum, s.r.o., a w Polsce będzie rozprowadzany przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Projekt adaptacji ADOS-2 koordynowały dr Izabela Chojnicka i prof. dr hab. Ewa Pisula z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

więcej: http://psych.uw.edu.pl/2017/06/05/ados-2-dostepny-w-polsce/