ASDS

FORMULARZ ZBIORCZY I KWESTIONARIUSZ

Kwestionariusz należy wypełnić w taki sposób, aby w wolnej kolumnie WYSTĘPUJE zaznaczyć „1” jeśli zauważacie Państwo takie zachowanie u swojego dziecka lub wpisać „1” w kolumnie NIE WYSTĘPUJE jeśli takiego zachowania nie ma.

 

Skala podrzędna języka

Obserwowane

Nie obserwowane

1. Rozmawia jak dorosły używając stylu akademickiego lub „książkowego” lub / i nazbyt często używa
2. Rozmawia w sposób przesadny o tematach, które w ograniczonym stopniu interesują innych
3. Używa słów lub wyrazów w sposób powtarzający
4. Nie rozumie delikatnych żartów (np. sarkazmów)
5. Interpretuje konwersację w sposób dosłowny(tzn. ma trudności ze zrozumieniem przenośni lub zwrotów idiomatycznych)
6. Posiada szczególny charakter głosu (tzn. śpiewający, monotonny)
7. Zachowuje się w taki sposób, jakby rozumiał więcej niż faktycznie rozumie
8. Zadaje często niestosowne pytania
9. Miewa trudności z rozpoczęciem i kontynuowaniem konwersacji
Nieprzetworzona wynik z pozycji językowych ogółem

 

Skala podrzędna zachowań społecznych

Obserwowane

Nie obserwowane

1. Używa niewielu gestów
2. Unika lub ogranicza kontakt wzrokowy
3. Ma trudności w stosunkach z innymi, czego
nie można wyjaśnić zażenowaniem, szacunkiem
lub brakiem doświadczenia
4. Wykazuje niewielką lub nieodpowiednią mimiką
twarzy
5. Ujawnia niewielkie lub brak zainteresowania innymi
dziećmi
6. Woli przebywać w towarzystwie dorosłych
niż rówieśników
7. Nie ma lub niewielu przyjaciół pomimo pragnienia,
aby mieć przyjaciół
8. Wykazuje niewielkie lub brak zdolności do zaprzyjaź­niania się lub podtrzymywania przyjaźni
9. Nie respektuje miejsca innych osób
10. Wykazuje niewielkie zainteresowanie tym, co mówią inni i co ich interesuje
11. Ma trudności w rozumieniu uczuć innych osób
12. Nie rozumie i nie stosuje reguł rządzących zachowaniami społecznymi
13. Ma trudności ze zrozumieniem zasad dobrego zachowa­nia (np. zabieranie głosu w konwersacji, grzeczność)
Nieprzetworzona wynik z zachowań społecznych

 

Skala podrzędna niedostosowania

Obserwowane

Nie obserwowane

1. Nie zmienia zachowania, aby dostosować się do środowiska (np. głośno rozmawia w bibliotece)
2. Angażuje się w nieodpowiednie zachowanie związane z obsesyjnym lub ulubionym zainteresowaniem
3. Wykazuje zachowanie aspołeczne
4. Ujawnia silną reakcję na zmianę swoich zajęć rutynowych
5. Często staje się niespokojny lub ogarnia go panika, gdy występuje nie zaprogramowane wydarzenie
6. Wydaje się być w depresji i ma tendencje samobójcze
7. Angażuje się w powtarzające, obsesyjne i rytualne zachowanie
8. Wykazuje zachowania niedojrzałe i podobne do młodszych dzieci
9. Często traci panowanie nad sobą i miewa napady złego humoru
10. Często czuje się oszołomiony lub zmieszany w tłumie lub w sytuacjach, gdy czegoś się od niego wymaga
11. Stara się narzucić innym wąskie zainteresowania, postępowania rutynowe lub struktury myślowe
Nieprzetworzona wynik z pozycji niedostosowanie ogółem

 

Skala podrzędna poznawcza

Obserwowane

Nie obserwowane

1. Wykazuje większe zdolności w ograniczonych sferach
zainteresowania, podczas gdy posiada średnie lub powyżej średniej zdolności w innych dziedzinach
2. Wykazuje ekstremalne lub obsesyjne zainteresowanie w wąskiej dziedzinie
3. Najlepiej funkcjonuje, gdy jest zaangażowany w znane i powtarzane zadania
4. Ma doskonałą pamięć
5. Uczy się najlepiej, gdy przedstawiane są obrazy i pisane słowa
6. Ma inteligencję średnią lub powyżej średniej
7. Wydaje się, że jest świadom swojej odmienności od innych
8. Jest nadzwyczaj wyczulony na krytykę
9. Nie ma zdolności organizacyjnych
10. Nie ma zdrowego rozsądku
Nieprzetworzona wynik z pozycji poznawczych ogółem

Skala podrzędna sensomotoryczne

Obserwowane

Nie obserwowane

1. Wykazuje nienaturalną reakcję na głośne, nieprzewidziane dźwięki (np. reaguje wrzaskiem, miewa napady złego humoru lub zamyka się w sobie)
2. Często staje się sztywnym cofa się lub odciąga, gdy ktoś próbuje go uściskać
3. Przejawia nadmierną reakcję na zapachy trudno rozpoznawalne przez innych w jego otoczeniu
4. Woli nosić ubrania uszyte tylko z pewnych tkanin
5. Stosuje ograniczoną dietę składającą się z tych samych potraw i podawanych w taki sam sposób
6. Wykazuje trudności w pisaniu odręcznym lub innych zadaniach (np. zapinanie guzików, pisanie na maszynie), które wymagają doskonałych umiejętności motorycznych
7. Wydaje się być niezgrabnym i nieskoordynowanym
Nieprzetworzona wynik z pozycji sensomotorycznych ogółem