Australijska skala dla zespołu Aspergera

Każdy z poniższych punktów jest opatrzony skalą od 0 do 6, gdzie zero oznacza standardowy poziom danej cechy jakiego można spodziewać się u dziecka z zespołem Aspergera w wieku szkolnym.

A) Cechy społeczne i emocjonalne

1) Dziecko nie rozumie, jak się należy bawić z innymi dziećmi.

2) W czasie wolnym, przeznaczonym na zabawę dziecko unika kontaktu z innymi dziećmi.

3) Dziecko wydaje się nieświadome istnienia pewnych konwencji i zasad koegzystencji i pozwala sobie na niestosowne zachowania i uwagi.

4) Dziecko nie ma empatii, tzn. intuicyjnego rozumienia czyichś uczuć.

5) Dziecko zdaje się oczekiwać, że inni powinni znać jego myśli, poglądy i doświadczenia.

6) Dziecko wymaga nadmiernego uspakajania i rozwiewania wątpliwosci gdy coś nie wychodzi bądź ulega zmianie.

7) Dziecku brak subtelności w wyrażaniu uczuć.

8) Dziecko charakteryzuje brak precyzji w wyrażaniu własnych uczuć.

9) Dziecko nie wykazuje zainteresowania udziałem w sportach, grach innych zabawach opartych na współzawodnictwie.

10) Dziecko jest obojętne na presje rówieśników.

 

B) Umiejętności komunikacyjne

11) Dziecko dosłownie odbiera wszelkie komentarze tzn. nie rozumie zwrotów potocznych np. ” mieć złote ręce”.

12) Dziecko ma nienaturalny tembr głosu.

13) W czasie rozmowy z dzieckiem wydaje się ono niezainteresowane tym, co ma do powiedzenia jego rozmówca.

14) W czasie rozmowy dziecko nawiązuje rzadko kontakt wzrokowy.

15) Dziecko wysławia się w sposób nadmiernie precyzyjny lub pedantyczny.

16) Dziecko ma problemy z kontynuowaniem rozmowy.

 

C)Umiejętności poznawcze

17) Dziecko czyta książki głównie celem zdobycia informacji, nie interesujšc się fikcja literacka.

18) Dziecko ma wyjątkowo dobrą pamięć do faktów i wydarzeń.

19) Dziecko nie posiada wyobraźni koniecznej do zabawy z rówieśnikami.

 

D) Zainteresowania szczególne

20) Dziecko jest zafascynowane pewnymi dziedzinami wiedzy i z zapałem zbiera informacje na dany temat.

21)  Dziecko bywa nadmiernie zmartwione w przypadku zmiany pewnych rutyn lub niespełnienia pewnych oczekiwań.

22) Dziecko wypracowuje sobie skomplikowane rytuały i zachowania rutynowe, które zawsze muszą zostać wykonane.

 

E) Zdolności ruchowe

23) Dziecko wykazuje słabą koordynację ruchową.

24)  Dziecko ma dziwaczny styl poruszania się w trakcie biegania.

 

F) Inne cechy

a) Nienaturalny stres lub strach wywołany słyszeniem pewnych dźwięków, dotknięciem, noszeniem niektórych ubrań, widzeniem pewnych przedmiotów, przebywaniem w hałaśliwych, zatłoczonych miejscach.

b) Tendencja do stukania lub kołysania się w momentach podekscytowania lub zestresowania.

c) Brak wrażliwości na ból o małym natężeniu.

d) Opóźnienie w nauce mówienia.

e) Nienaturalne grymasy twarzy i tiki nerwowe.