CARS

CARS- Skala Oceny Autyzmu Dziecięcego

E. Schoplera, R. Reichlera, B. Renner.

Skala oceny Autyzmu dziecięcego jest piętnasto punktową behawioralną skalą,

służącą diagnozie dzieci z autyzmem, odróżnieniu ich od dzieci z upośledzeniem

w rozwoju bez syndromu autyzmu. Umożliwia ona również określenie stopnia

autyzmu od lekkiego- umiarkowanego do znacznego.

Opis pozycji w skali CARS

 

I. Kontakty społeczne.

Obserwuje się reakcje dziecka na kontakt fizyczny (przytulanie oraz próby nawiązania kontaktu przez dorosłego.

II. Naśladowanie.

Ocena spontanicznego naśladowania (natychmiast czy z opóźnieniem)

III. Reakcje emocjonalne.

Trudności w zmianie nastroju, uleganie wielu różnym emocjom w krótkim okresie czasu.

IV. Posługiwanie się ciałem.

Dziwne pozy, kręcenie się w kółko, kołysanie, chodzenie na palcach, trzepotanie palcami, autoagresja, zręczność, łatwość poruszania się.

V. Posługiwanie się przedmiotami.

Nadmierne zainteresowanie rzeczami, które zwykle nie interesują dziecka o takim wieku rozwoju.

VI. Przystosowanie do zmian.

Trudności w przyjmowaniu zmian w ustalonej rutynie i schematach.

Napady wściekłości gdy pojawia się zmiana.

VII. Reakcje wzrokowe.

Ocena sposobu patrzenia dziecka na ludzi i przedmioty.

VIII. Reakcje słuchowe.

Reakcja na różne dźwięki (zasłanianie uszu, ignorowanie dźwięków).

IX. Sposób posługiwania  się zmysłami smaku, węchu i dotyku.

Unikanie lub zbyt duże zainteresowanie zapachami potraw lub tworzyw.

X. Lęk i niepokój.

Ocena zachowania przeżywania lęku ( płacz, krzyk, chowanie się; nerwowe chichotanie)Strach bez widocznych powodów lub brak reakcji lękowych w uzasadnionych sytuacjach.

XI. Komunikacja werbalna.

Ocena wypowiedzi ( echolalia, język idiosynkratyczny, zniekształcenia intonacji, rytmu i natężenia głosu.

XII. Komunikacja niewerbalna

Ocena sposobu porozumiewania się za pomocą mimiki, gestów, ruchów postawy ciała.

XIII. Poziom aktywności

Ocena ruchliwości dziecka w sytuacjach, które ograniczają swobodę ruchów lub w których dziecko może zachowywać się swobodnie.

XIV. Poziom i harmonijność rozwoju intelektualnego.

Ocena umiejętności dziecka (czy jest równomiernie zahamowany czy w jakiś dziedzinach funkcjonuje normalnie.

XV. Wrażenia ogólne.

Subiektywne wrażenie jakie odnosi osoba oceniająca dziecko według skali.

 

Pełny opis na stronie

http://asperger.republika.pl/aq.htm