M-CHAT

Zmodyfikowany Kwestionariusz Autyzmu w Okresie Poniemowlęcym (ang. The Modified – Checklist for Autism in Toddlers, M-CHAT) jest zmienioną wersją kwestionariusza CHAT, wypełnianą przez rodzica/opiekuna, przeznaczoną do wczesnego wykrywania dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, również podczas badań przesiewowych.

Składa się z 23 pytań z odpowiedziami typu Tak/Nie, z czego 9 zaczerpnięto z pierwszej wersji – CHAT. Kwestionariuszem M-CHAT zbadano podczas badań przesiewowych 1076 dzieci, z czego 44 posiadały diagnozę któregoś z zaburzeń spektrum autyzmu. Dziewięć pozycji odnoszących się do związków społecznych i komunikacji okazało się mieć największą moc dyskryminacyjną. Poniżej znajduje się kwestionariusz M-CHAT oraz instrukcja obliczania wyników (na dole umieszczona jest wersja do pobrania).

M-CHAT – Zmodyfikowany Kwestionariusz Autyzmu w Okresie Poniemowlęcym

D. Robins, D. Fein, M. Barton na podstawie Baron-CohenS.,AllenJ.,GillbergCh.

Poniższe pytania należy uzupełniać w odniesieniu do tego, jak dziecko zazwyczaj się zachowuje. Na ile to możliwe, należy odpowiedzieć na każde pytanie. Jeśli dane zachowanie jest rzadkie (np. widział/widziała je Pan/Pani raz lub dwa), należy odpowiadać, jakby nie występowało ono u dziecka.

1. Czy Pana/Pani dziecko lubi być huśtane, podrzucane na kolanie, itp.? Tak/Nie
2. Czy dziecko interesuje się innymi dziećmi? Tak/Nie
3. Czy dziecko lubi wspinać się po schodach? Tak/Nie
4. Czy dziecko lubi bawić się w ,,a-kuku”/chowanego? Tak/Nie
5. Czy dziecko kiedykolwiek udaje, np. że rozmawia przez telefon lub opiekuje się lalkami lub udaje coś innego? Tak/Nie
6. Czy wskazuje palcem wskazującym, gdy o coś prosi? Tak/Nie
7. Czy wskazuje palcem wskazującym, gdy coś go/ją zainteresuje? Tak/Nie
8. Czy potrafi bawić się małymi zabawkami (np. samochodzikami, klockami), nie tylko biorąc je do buzi, obracając i upuszczając? Tak/Nie
9. Czy dziecko przynosi Panu/Pani przedmioty, żeby pokazać coś Pani? Tak/Nie
10. Czy dziecko patrzy Panu/Pani w oczy dłużej niż sekundę czy dwie? Tak/Nie
11. Czy kiedykolwiek wydaje się nadwrażliwe na hałas (dźwięki)? (np. zatyka uszy) Tak/Nie
12. Czy uśmiecha się na widok Pana/Pani twarzy lub w odpowiedzi na Pana/Pani uśmiech? Tak/Nie
13.Czy naśladuje Pana/Panią? (np. gdy zrobi Pan/Pani minę, czy będzie ją naśladować?) Tak/Nie
14. Czy dziecko reaguje na swoje imię? Tak/Nie
15. Jeśli wskaże Panu/Pani zabawkę na drugim końcu pokoju, to czy dziecko spojrzy na nią? Tak/Nie
16. Czy dziecko chodzi? Tak/Nie
17. Czy dziecko patrzy na przedmioty, na które Pan/Pani patrzy? Tak/Nie
18. Czy wykonuje nietypowe ruchy palcami, trzymając je blisko twarzy? Tak/Nie
19. Czy próbuje zwrócić Pana/Pani uwagę na to, czym się zajmuje? Tak/Nie
20. Czy kiedykolwiek zastanawiał/zastanawiała się Pan/Pani, czy dziecko jest głuche/nie słyszy? Tak/Nie
21. Czy dziecko rozumie, co mówią inni? Tak/Nie
22. Czy dziecko wpatruje się czasem w przestrzeń lub wędruje bez celu? Tak/Nie
23. Czy dziecko patrzy na Pana/Pani twarz, żeby sprawdzić Pana/Pani reakcję, gdy napotka coś nieznanego? Tak/Nie

© 1999 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton

 

Instrukcja obliczania wyników

Wynik wskazujący na całościowe zaburzenia rozwoju jest wówczas, jeśli wystąpią 2 odpowiedzi z tabeli dla dwóch pytań krytycznych (wytłuszczone, WIELKIMI LITERAMI) LUB jeśli występują 3 odpowiedzi z tabeli dla dowolnych trzech pytań.

Nie wszystkie przypadki wykryte przez M-CHAT oznaczają zaburzenia spektrum autyzmu, jednak powinny być one zweryfikowane przez specjalistę.


1. Nie
2. NIE 3. Nie 4. Nie 5. Nie
6. Nie 7.NIE 8. Nie 9.NIE 10. Nie
11. Tak 12. Nie 13. NIE 14. NIE 15. NIE
16. Nie 17. Nie 18. Tak 19. Nie 20. Tak
21. Nie 22. Tak 23. Nie

 

Bibliografia

Robins, D., Fein, D., Barton, M., Green, J. (2001). The Modified-Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT): An initial investigation in the early detection of autism and Pervasive Developmental Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31 (2), 131-144.