Obraz kliniczny wg. L. Wing

Obraz kliniczny dziecka z ZA – Lorna Wing wyodrębniła następujące cechy kliniczne ZA:

•brak empatii

•naiwne, niewłaściwe jednostronne interakcje

•niewielka zdolność zaprzyjaźniania się lub jej całkowity brak

•pedantyczny sposób mówienia z dużą ilością powtórzeń

•słaba umiejętność komunikacji niewerbalnej

•intensywne wgłębianie się w niektóre zagadnienia

•niezdarne, źle skoordynowane ruchy i przyjmowanie niezwykłej postawy