Skala Gillberga

Zespół Aspergera. Ogólne kryteria diagnostyczne wg Gillberg  i Gillberg,1989


1. Upośledzenie społeczne (skrajny egocentryzm)

2. wąskie zainteresowania

3. Powtarzające się codziennie zajęcia

4. Osobliwość mowy i języka

5. Zaburzenia komunikacji niewerbalnej

6. Niezdarność ruchowa

 

Zespół Aspergera. Szczegółowe kryteria diagnostyczne wg Gillberg  i Gillberg,1989

1. Ciężkie upośledzenie wzajemnych interakcji społecznych (przynajmniej dwa z następujących):

a) Niezdolność do interakcji z rówieśnikami.

b) Brak chęci nawiązywania  interakcji z rówieśnikami.

c) Brak rozumienia sygnałów społecznych.

d) Niewłaściwe społeczne i emocjonalne zachowania.

 

2. Całkowite pochłaniające wąskie zainteresowania (przynajmniej jedno z następujących):

a) Wykluczenie innych działań.

b) Powtarzające się zaangażowanie w daną aktywność.

c) Więcej odtwarzania niż działań celowych.

 

3. Narzucanie codziennych zajęć i zainteresowań (przynajmniej jedno z następujących):

a) Sobie w różnych aspektach życia

b) innym

 

4. Zaburzenia mowy i języka (przynajmniej trzy z następujących):

a) Opóźniony rozwój.

b) Powierzchownie doskonały ekspresyjny język.

c) Formalny, pedantyczny język

d) Dziwna prozodia, osobliwe cechy głosu.

e) Upośledzenie rozumienia, obejmujące błędną interpretacje znaczeń dosłownych i ukrytych.

 

5. Zaburzenia w komunikacji niewerbalnej  (przynajmniej jedno z następujących):

a) Ograniczona sugestia.

b) Niezdarna lub Niezręczna mowa ciała.

c)Ograniczona mimika twarzy.

d) Niewłaściwa ekspresja.

e) Osobliwe chłodne spojrzenie

 

6. Niezdarność ruchowa. Słabe wykonywanie zadań w czasie badań neurorozwojowych