Dorosły z ZA

Dorosły człowiek z Zespołem Aspergera

Nie istnieje zbyt wiele naukowo potwierdzonych informacji i raportów na temat wchodzenia dzieci z ZA w dorosłość. Dopiero niedawno, przy opracowywaniu wyników wprowadzono rozróżnienie pomiędzy Zespołem Aspergera a autyzmem, ale brano pod uwagę jedynie najcięższe przypadki.

Dostępne dane wskazują, że w porównaniu z innymi formami autyzmu dzieci z ZA maja większe szanse na to, by w dorosłym życiu funkcjonować normalnie jako niezależne jednostki. Dotyczy to wszystkich dziedzin życia: zarówno wykształcenia, zawodu, zatrudnienia, jak i małżeństwa i rodzicielstwa.

Pośrednim źródłem danych w tej materii mogą być informacje nt. tych rodziców i krewnych dzieci z ZA, którzy sami cierpią na to zaburzenie. Ich przykład wskazuje, że zaburzenie to nie niszczy całkowicie potencjalnych możliwości ułożenia sobie normalnego życia.

Dorośli ci zwykle wykonują pracę lub zdobywają zawód związany z ich szczególnymi zainteresowaniami, czasami okazują się w swojej dziedzinie bardzo dobrymi fachowcami. Zetknęliśmy się ze studentami z Zespołem Aspergera, którzy pomyślnie nie tylko ukończyli program studiów medycznych, ale także kursy specjalistyczne.

Trzeba jednak dodać, że tacy studenci, pomimo iż tak dobrze sobie radzą z nauką, na ogół wciąż mają pewne kłopoty w kontaktach społecznych. Towarzyska i emocjonalna strona tych kontaktów wciąż stanowi dla nich wyzwanie – pomimo to, wielu wstępuje w związki małżeńskie i ma dzieci. Interakcje z innymi ludźmi, zarówno wewnątrz rodziny jak i poza nią, utrudnia sztywny sposób bycia osób z ZA oraz zauważalny egocentryzm. Jest to częstą przyczyną ich stanów depresyjnych i niepokojów. Prawdziwy charakter ich problemów może jednak pozostać niezauważony w zamęcie spowodowanym standardowym leczeniem.

Gillberg ocenia, że 30-50% wszystkich dorosłych z ZA nigdy nie było badanych lub dobrze zdiagnozowanych. Ludzie ci traktowania są przez innych jako odmieńcy czy ekscentrycy lub stwierdza się u nich inne choroby psychiczne. Obydwaj autorzy zetknęli się w swojej karierze z wieloma osobnikami którzy wg nich spełniają kryteria ZA. Wielu z nich, często przy pomocy osób bliskich i kochanych, osiągnęło wysoki poziom przystosowania, zarówno na gruncie osobistym jak i zawodowym. Wielu z naszych najinteligentniejszych i najlepiej funkcjonujących studentów z ZA zyskało szacunek w kręgach akademickich za ich pasję i poświęcenie na rzecz poszerzania naszej wiedzy w wybranej przez siebie dziedzinie.

Reprodukcja za zgodą  John Wiley & Sons Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Książkę można zamówić na stronie  http://wiley.com

Dziękujemy również Gdańskiemu Wydawnictwu Psychologicznemu za udostępnienie praw do tłumaczenia polskiego. Książkę można nabyć na stronie http://gwp.pl