Co się dzieje z moim dzieckiem. Zaburzenia rozwoju ruchowego i postrzegania.

Autorzy: Pauli Sabine, Kisch Andrea

Jest to poradnik skierowany do tych rodziców, którzy u swoich dzieci zauważają zachowania wskazujące na odstępstwa od prawidłowego rozwoju. Zawarto w nim niezbędne wiadomości na temat zaburzeń w percepcji i motoryce u dzieci do 7 roku życia. Wczesna, prawidłowo postawiona diagnoza jest podstawą skutecznego leczenia. Autorki wyjaśniają wiele wątpliwości nękających rodziców, udzielają im rad, jak wspomagać rozwój dzieci, a także dają wskazówki, w jaki sposób prowadzić terapię.