Ćwiczenia Edukacyjne Dla Dzieci Autystycznych

Eric Shopler i in., „Ćwiczenia Edukacyjne Dla Dzieci Autystycznych”

Gdańsk 1995, SPOA, III tom z cyklu: „Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju”. Książka zawiera bogaty wybór ćwiczeń edukacyjnych dla dzieci na różnym poziomie rozwojowym. Poszczególne rozdziały obejmują takie dziedziny uczenia jak: naśladowanie, percepcję, motorykę dużą, motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową, działania poznawcze, mowę czynną oraz ponadto: samodzielność, uspołecznienie i kontrolę zachowania.