Dyspraksja. Rozwojowe zaburzenie koordynacji.

Autorka: dr Amanda Kirby

Dr Amanda Kirby to lekarz i rodzic dwudziestoczterolatka z dyspraksją. W ramach doktoratu prowadzi badania na temat problematyki dorosłego życia dyspraktyków. Od dwunastu lat kieruje Dyscovery Centre, specjalistycznym ośrodkiem diagnozującym dysfunkcje i udzielającym wsparcia dzieciom i dorosłym z dyspraksją. Na skalę międzynarodową dr Kirby współpracuje z licznymi organizacjami prowadzonymi przez rodziców dzieci dyspraktycznych oraz wspierającymi takie rodziny, także w Nowej Zelandii. W Polsce objęła patronatem merytorycznym działania Fundacji „Szkoła Niezwykła” w zakresie upowszechniania świadomości dyspraksji.

Publikacja autorstwa dr Amandy Kirby pt. „Dyspraksja. Rozwojowe zaburzenie koordynacji” to kompleksowe ujęcie problematyki życia osób dotkniętych tytułowym zaburzeniem. Książka, napisana przejrzystym i zrozumiałym językiem, przekazuje czytelnikowi zwięzły obraz objawów i konsekwencji dyspraksji dla osoby z tym zaburzeniem i jego otoczenia oraz konkretne porady, jak umożliwić dyspraktykowi optymalny rozwój i zapewnić mu najwyższą jakość życia.

Dyspraksja… oferuje narzędzia umożliwiające wczesną interwencję ze strony nauczycieli, terapeutów i lekarzy, którzy powinni prawidłowo zidentyfikować problem u dziecka, nawet jeśli rodzice nie potrafią — albo powodowani obawą — nie chcą go dostrzec. Dr Kirby podkreśla znaczenie diagnozy różnicującej, która wyklucza stany chorobowe stanowiące źródła objawów sugerujących dyspraksję. Ponieważ to zaburzenie nierzadko współwystępuje z dysleksją, zespołem Aspergera i innymi dysfunkcjami, dokładna diagnostyka istniejących problemów jest niezbędna, jeśli postępowanie terapeutyczne wobec osoby dyspraktycznej ma przynieść najlepsze efekty w możliwe najkrótszym czasie – tak cennym w przypadku zaburzonego w rozwoju dziecka.

Książka jest podręcznikowym kompenduim, które w jasny i klarowny sposób przedstawia metodykę postępowania z osobą dyspraktyczną od jej narodzin po dorosłość. Publikacja uczy, jak wyposażyć dyspraktyka w niezbędne umiejętności społeczne, a także pomaga odkrywać jego talenty i zainteresowania. Poradnik ilustruje proces takiego wspomagania rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dorastającego dziecka z dyspraksją, które uchroni jego poczucie własnej wartości przed gwałtownym spadkiem, a także odkryje i rozwinie ukryte zdolności jako przeciwwagę dla trudności wynikających z dyspraksji.

Podręcznik dr Kirby otwiera nowy etap procesu terapeutycznego osób ze specyficznymi trudnościami w nauce, zapewniając konkretną informację na temat dyspraksji i metod pracy nad tym zaburzeniem. Całościowe spojrzenie na dyspraksję rozwiewa liczne wątpliwości doświadczane przez dyspraktyków i ich otoczenie, dając nową nadzieję na przyszłość. Wydawca: Fundacja „Szkoła Niezwykła”.