Interwencje społeczne dla nastolatków z Zespołem Aspergera

Autorzy: John Harpur, Maria Lawlor, Michael Fitzgerald

Przewodnik komunikacji i socjalizacji w terapii interakcyjnej.

Niniejsza książka to znakomity poradnik dla wszystkich tych, którzy zajmują się planowaniem i prowadzeniem treningów socjalizacyjnych dla nastolatków z Zespołem Aspergera, poczynając od rodziców, nauczycieli, a kończąc na doradcach i terapeutach. Ci młodzi ludzie powszechnie mają ogromne trudności z komunikacją i życiem społecznym, bardzo dotkliwie odczuwane zwłaszcza w okresie dojrzewania, w grupach rówieśniczych. Autorzy proponują program interwencji, w ramach których trenowane są umiejętności społeczne, mające ułatwić porozumiewanie się z rówieśnikami i akceptację przez nich. Pierwsza część książki obejmuje podstawy metodologiczne, językowe, filozoficzne i naukowe takiego podejścia. W części drugiej, praktycznej, zarysowane są:

– formaty sesji

– możliwe problemy i rozwiązania

– waga podejścia terapeuty

– rola rodziców

– przykładowy schemat kursu