Jak kierować zachowaniem

Autor: Seria Broszur

Wydawcą oryginalnej wersji jest amerykańskie wydawnictwo PRO-ED, a redaktorami serii są wybitni teoretycy i praktycy terapii behawioralnej R.Vance Hall i Marylin L.Hall.

R.Vance Hall , Marylin L.Hall, Jak stosować wzmocnienia, SPOA, Gdańsk 2000. Systematyczne nagradzanie to najskuteczniejszy sposób uczenia nowych zachowań, a wybór i zastosowanie odpowiednich wzmocnień to ważny krok w kierunku rozwiązania wielu problemów związanych z zachowaniem i nauką.

Sebastian Striefel, Jak uczyć przez modelowanie i imitację, SPOA, Gdańsk 2000. Książka zawiera teoretyczne informacje, procedury, przykłady i ćwiczenia, ułatwiające zrozumienie zasad modelowania i naśladowania, pomagające czytelnikowi korzystającemu z tych technik opanować umiejętność uczenia.

R.Vance Hall , Marylin L.Hall, Jak stosować systematyczną uwagę i aprobatę, SPOA, Gdańsk 2000. Wzmocnienie społeczne jest jednym z najefektywniejszych sposobów motywowania innych. Niektórzy ludzie rozwijają tę umiejętność w sposób naturalny, korzystając z niej intuicyjnie, inni muszą się jej uczyć. Książka prezentuje program mający pomóc tym ostatnim w rozwinięciu umiejętności posługiwania się wzmocnieniami społecznymi.

Teodoro Ayllon, Jak stosować gospodarkę żetonową i system punktowy, SPOA, Gdańsk 2000.Gospodarka żetonowa jest to bardziej skomplikowany system motywacji niż opisany w broszurze Jak stosować wzmocnienia. Jest bardzo skuteczna w uczeniu złożonych umiejętności edukacyjnych i dotyczących samodzielności. Znajduje ona zastosowanie w pracy nauczyciela w szkole masowej i specjalnej, w domach pomocy społecznej oraz w wychowywaniu dzieci w normie intelektualnej i z zaburzeniami rozwojowymi.

Nathan H. Azrin, Victoria A. Besalel, Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję, SPOA, Gdańsk 2000. Książka prezentuje metody eliminowania zachowań niepożądanych, oparte na systematycznym powtarzaniu poprawnego zachowania, po tym gdy wystąpiło zachowanie nieprawidłowe. Szczególnie cenne są przykłady zastosowania tych metod przy pracy nad agresją, skłonnością do kradzieży, jąkaniem, moczeniem nocnym i treningiem czystości oraz nad zarządzaniem klasą szkolną

Karen Esveldt-Dawson, Alen E. Kazdin, Jak utrwalać wyuczone zachowanie, SPOA, Gdańsk 2000. Książka zawiera informacje o sposobach utrwalania umiejętności dzieci autystycznych i upośledzonych umysłowo, które zostały wyuczone przy pomocy specjalnego programu tak, by nie stracić osiągniętego sukcesu.

http://www.spoa.org.pl/