Kiedy mózg pracuje inaczej

Autorzy: Bragdon Allen D., Gamon David

Ludzkie mózgi są tak różne jak ludzkie twarze, a przyczyny i skutki nieprawidłowości występujących w pracy mózgu są subtelne i skomplikowane. Większość głęboko wpływa na życie wielu rodzin oraz na programy nauczania instytucji oświatowych.
Każdy z nas chce wiedzieć, co czyni go wyjątkowym, nie pragnie jednak, by uznano go za dziwaka. Żaden opisany w tej książce stan nie jest typowy dla rozwoju ludzkiego mózgu, a ogromna część ludzkiej populacji obciążona jednym lub kilkoma z nich prowadzi spokojne życie, często odnosząc błyskotliwe sukcesy.