Kobiety i dziewczyny ze spektrum autyzmu.

W dotychczasowych opracowaniach i publikacjach prezentowano zazwyczaj męskie oblicze zaburzeń ze spektrum autyzmu – dużo rzadziej pisze się o specyfice przejawiania się autyzmu u kobiet. W tą lukę doskonale wpisuje się książka Sarah Hendrickx, łącząca zestawienie wyników badań naukowych oraz zbiór osobistych historii, które ukazują złożony profil dziewczynek i kobiet ze spektrum autyzmu – ich zachowań, uczuć oraz spostrzeżeń.

Autorka odwołuje się do dwóch ważnych kwestii. Pierwsza część książki omawia aktualne badania dotyczące różnic w przejawach ASD w zależności od płci, w tym trudności związane z diagnozowaniem kobiet. Pozostałe rozdziały opisują poszczególne aspekty życia kobiet z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na różnych jego etapach:  relacje z innymi ludźmi w szkole czy pracy, budowanie związków intymnych, ciążę i macierzyństwo czy starzenie się z autyzmem. Z przytaczanych wypowiedzi wyłania się też obraz ról, jakie przybierają w społeczeństwie i rodzinie.

To idealna lektura dla wszystkich kobiet ze spektrum autyzmu i ich bliskich, a także specjalistów – zwłaszcza zajmujących się diagnozą i pracą z takimi osobami.