Profil Psychoedukacyjny

Autorzy: Eric Shopler i innni

Gdańsk 1995, SPOA, I tom z cyklu:„Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju”. Książka zawiera test PEP-R który nie tylko pozwala zdiagnozować autyzm oraz dokładnie zbadać stopień nasilenia zaburzeń autystycznych, ale także określić możliwości rozwojowe dzieci autystycznych. Precyzyjnie wyznaczony poziom funkcjonowania dziecka w różnych sferach aktywności oraz dokonana prognoza rozwojowa, stanowią podstawę tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych.