Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka

ak rozwijać umiejętności społeczne dzieci w przyjemny i skuteczny sposób? Przez zabawę!

Przedstawiamy książkę, która krok po kroku wyjaśnia, jak nauczyć dzieci w wieku 5–12 lat:

•zawierania przyjaźni,

•czekania na swoją kolej,

•proszenia o pomoc i oferowania pomocy,

•używania odpowiednich słów,

•kontrolowania swojego zachowania,

•wyrażania emocji.

Ta książka to prawdziwa „skrzynka narzędziowa” nauczyciela, pedagoga, wychowawcy. Zawiera kompletne, rzetelne informacje na temat interwencji przez zabawę rozwijającą umiejętności społeczne dzieci – od wskazówek dotyczących tworzenia grupy po gotowe scenariusze interwencji.