Spostrzeganie, rzeczywistość, język

Autorzy: Felicie Affolter

Książka zawiera szczegółową metodykę pracy rehabilitacyjnej z osobami z różnymi rodzajami uszkodzeń organicznych mózgu, począwszy od głęboko upośledzonych do osób po urazach mózgu i wylewach. Na podstawie wieloletnich doświadczeń autorka przedstawia szczegółowe scenariusze zajęć rehebilitacyjnych oraz wskazówki, jak przygotowywać do takiej pracy rodziców i terapeutów. Odbiorcami publikacji mogą być rehabilitanci, terapeuci osób głębi upośledzonych umysłowo, osób po urazach i wylewach, nauczyciele szkół specjalnych, studenci.

http://www.merlin.com.pl/