Studenci ze spektrum autyzmu. Funkcjonowanie, czynniki powodzenia, warunki skutecznego wsparcia. R. Stefańska-Klar.

Szkoła wyższa to nowe trudne wyzwanie, nie tylko dla osób z kręgu autystycznych zaburzeń. Następuje rozstanie z wyraźnie ustrukturowanym środowiskiem, które zostało oswojone przez 3-4 lata codziennego w nim pobytu. Wchodzi się w nowe struktury organizacyjne, nowe otoczenie fizyczne i społeczne, podlega zupełnie innym oczekiwaniom i normom. Wzrasta też poprzeczka wymagań, które nie od razu mogą być szybko rozpoznane i wzięte pod uwagę. W pewien sposób traci się dotychczasowe środowisko społeczne, choć dla wielu osób ta właśnie okoliczność może stanowić silny atut, szczególnie jeśli do tej pory nie mieli dobrych relacji z kolegami w klasie. Niejednokrotnie przejście do szkoły wyższej wiąże się z wyprowadzką z domu rodzinnego i zamieszkaniem samodzielnie poza domem,do czego nie każdy student jest dostatecznie przygotowany pod względem emocjonalnym i społecznym.

Cały tekst: https://www.researchgate.net/profile/Renata_Stefanska-Klar/publication/322021678_Studenci_z_autyzmem_i_zespolem_Aspergera_Funkcjonowanie_przyczyny_sukcesow_i_porazek_warunki_skutecznego_wspierania_W_I_Bienkowska_red_W_kregu_resocjalizacji_i_wybranych_zagadnien_rozwoju_oraz_funkcjo/links/5a3e47b40f7e9ba8688fe1fe/Studenci-z-autyzmem-i-zespolem-Aspergera-Funkcjonowanie-przyczyny-sukcesow-i-porazek-warunki-skutecznego-wspierania-W-I-Bienkowska-red-W-kregu-resocjalizacji-i-wybranych-zagadnien-rozwoju-oraz-funkc.pdf