Techniki Nauczania Dla Rodziców I Profesjonalistów

Autorzy: Eric Shopler i inni

Gdańsk 1995, SPOA, II tom z cyklu:„Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju”. Książka zawiera informacje na temat programów i zadań dla dzieci autystycznych, propozycje w jaki sposób te programy realizować przy wykorzystaniu łatwo dostępnych pomocy oraz jak pracować nad eliminowaniem trudnych zachowań.